Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 11:54

Απάντηση του δημάρχου στην Kalamata Journal: “Για το νέο κτήριο της ΔΕΥΑΚ μόνο οι τεχνικοί επιστήμονες θα μας πουν”

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Από το Δήμο Καλαμάτας λάβαμε απάντηση του δημάρχου, κ. Θανάση Βασιλόπουλου, σε χθεσινό μας δημοσίευμα σχετικά με την κατάσταση του κτιρίου (παλιά νοσηλευτική σχολή του παλιού νοσοκομείου) στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί η ΔΕΥΑΚ και το αν ήταν προτιμότερο να γκρεμιστεί για να χτιστεί από την αρχή…

Η απάντηση του δημάρχου Καλαμάτας έχει ως τίτλο “Για το νέο κτήριο ΔΕΥΑΚ μόνο οι τεχνικοί επιστήμονες θα μας πουν” και το περιεχόμενο είναι το ακόλουθο: “Δεδομένης της επισκευής και ενίσχυσης του κτηρίου όπου θα στεγασθούν η ΔΕΥΑΚ και ο Σύνδεσμος Ύδρευσης, πρέπει να γίνει έλεγχος, που περιλαμβάνει και έλεγχο του σκυροδέματος, με το οποίο κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του κτηρίου. Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε την πρωτοβουλία και διά της ΔΕΥΑΚ ανέθεσε σε εξειδικευμένο εργαστήριο των Αθηνών αυτόν τον έλεγχο.

Ειδικοί τεχνικοί ήλθαν στην Καλαμάτα και έλαβαν δείγματα, τα οποία θα υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο. Μόνον αυτός ο επιστημονικός έλεγχος μπορεί να αποτυπώσει έγκυρα την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το σκυρόδεμα. Τα πορίσματα του επιστημονικού ελέγχου θα εκτιμηθούν από τους εξειδικευμένους επιστήμονες και θα αποφασισθεί τι είδους ενίσχυση θα εφαρμοσθεί στο κτήριο.

Τρόποι ενίσχυσης του κτηρίου υπάρχουν (π.χ. gunite, μανδύες κ.λπ.), παρέχουν ασφάλεια και είναι φθηνότεροι από την ανέγερση νέου. Με τον ίδιο τρόπο αξιοποιήθηκε και το κεντρικό κτήριο του παλιού Νοσοκομείου”.