Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 23:22

Παίρνει το έργο η εταιρία που έδωσε έκπτωση 63,1% για τις αναπλάσεις σε Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας κ.λπ

Οδός Σφακτηρίας

Οδός Σφακτηρίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Κατά πλειοψηφία το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας αποφάσισε να επικυρώσει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, με το οποίο επιλέγεται ως προσωρινός ανάδοχος για τις αναπλάσεις στην Κολοκοτρώνη, τη Σφακτηρίας, την Καπετάν Κρόμπα, την Πολυβίου και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς στο πρώην αναψυκτήριο του Νέδοντα, η PPS Square, η οποία στο διαγωνισμό πρόσφερε έκπτωση 63,1%...

Το θέμα είχε “κολλήσει” στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία θεώρησε επίφοβη, σε ό,τι αφορά τη χωρίς καθυστερήσεις και την ποιοτική υλοποίηση του έργου, την πολύ υψηλή έκπτωση, γι’ αυτό και ζήτησε την αιτιολόγηση της προσφοράς. 

Η εταιρία έκανε την αιτιολόγηση και πάλι όμως δεν πείστηκε η Οικονομική Επιτροπή, η οποία ζήτησε στη συνέχεια από την Τεχνική Υπηρεσία να αξιολογήσει την αιτιολόγηση αυτή. 

Ωστόσο η Τεχνική Υπηρεσία δήλωσε αναρμόδια να κάνει αυτή την αξιολόγηση, το θέμα επανήλθε στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε το μεσημέρι να προχωρήσει η διαδικασία για την οριστικοποίηση του αναδόχου και την έναρξη υλοποίησης του έργου. 

Στ.Μ.