Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020 23:08

Πρόσληψη δημοσιογράφου ως ειδικού συνεργάτη του δημάρχου Καλαμάτας

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ 
Ο δημοσιογράφος Κώστας Τσερεντζούλιας επιλέχτηκε από το δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, ως ειδικός συνεργάτης του σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής του Δήμου. Η επιλογή καλύπτει την επιδίωξη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, η οποία σε επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα με τους δημάρχους του Νομού παρότρυνε να επιλέξουν επαγγελματίες δημοσιογράφους ως συνεργάτες για θέματα προβολής και δημοσιογραφικής επικοινωνίας…

Στην απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, σημειώνεται ότι “προσλαµβάνουµε, τον Τσερεντζούλια Κωνσταντίνο του Βασιλείου, στην προβλεπόµενη κενή θέση του Ειδικού Συνεργάτη του ∆ήµου Καλαµάτας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µέχρι τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου. Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου, θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες, οποιασδήποτε µορφής, θα παρέχει στο ∆ήµαρχο υποστήριξη σε θέµατα επικοινωνίας, εξωστρέφειας και δηµοσιογραφικής προβολής του ∆ήµου”.