Πέμπτη, 07 Μαϊος 2020 13:58

Μη σύννομη η απόφαση του δημάρχου για την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Δήμου

Σταυρούλα Αγρίου, Παναγιώτα Κουράκλη

Σταυρούλα Αγρίου, Παναγιώτα Κουράκλη

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤ.ΑΓΡΙΟΥ 
Ακυρώθηκε, από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, για τον ορισμό της Παναγιώτας Κουράκλη ως αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας του Δήμου Καλαμάτας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο δήμαρχος θα έπρεπε να ορίσει αναπληρώτρια γενική διευθύντρια την Σταυρούλα Αγρίου, διότι έχει πιο πολλά χρόνια υπηρεσίας σε διευθυντική θέση. Μάλιστα μετά από τη Σταυρούλα Αγρίου, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διευθύντρια είναι η Γεωργία Ηλιοπούλου, που σημαίνει ότι εάν δεν υπήρχε η Σταυρούλα Αγρίου αναπληρώτρια γενική διευθύντρια θα έπρεπε να οριστεί εκείνη. Η Παναγιώτα Κουράκλη είναι τρίτη σε ό,τι αφορά τα χρόνια υπηρεσίας σε διευθυντική θέση…

Για την ακύρωση της απόφασης του δημάρχου υποβλήθηκαν προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τόσο από τη Σταυρούλα Αγρίου όσο και από τη Γεωργία Ηλιοπούλου. Οι προσφυγές αυτές δείχνουν ότι η απόφαση του δημάρχου δημιούργησε θέμα στην ιεραρχία και την υπαλληλία του Δήμου Καλαμάτας και σε κάποιους την αίσθηση ότι αδικήθηκαν υπηρεσιακά στελέχη.

Σύμφωνα με τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Νικόλαο Παπαθεοδώρου, στη θέση του προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης ορίζεται “ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου υποκείμενων της Γενικής Διεύθυνσης οργανικών μονάδων, ήτοι Διευθύνσεων”. 

Σύμφωνα πάντα με τον συντονιστή κ. Παπαθεοδώρου, η σειρά κατάταξης των αρχαιότερων στελεχών του Δήμου σε θέση Διευθυντή στις 31/01/2020 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημάρχου) είναι η εξής: 

  • Σταυρούλα Αγρίου (που τώρα είναι Διευθύντρια Πολεοδομίας), με 14 χρόνια, 11 μήνες και δύο ημέρες άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. 
  • Γεωργία Ηλιοπούλου (που είναι Διευθύντρια Οικονομικών) με 13 χρόνια, 9 μήνες και 13 ημέρες άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.  
  • Παναγιώτα Κουράκλη (που τώρα είναι Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων) με 13 χρόνια, 4 μήνες και 15 ημέρες άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. 

Ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακύρωσε την απόφαση του δημάρχου, έκανε δεκτή την προσφυγή της Σταυρούλας Αγρίου και απέρριψε την προσφυγή της Γεωργίας Ηλιοπούλου.

Σημειώνει επίσης ότι μπορεί να γίνει προσφυγή κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης  στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152. 

Στ.Μ.