Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 18:24

Διαγωνισμός χωρίς ανταγωνισμό, σχεδόν χωρίς έκπτωση

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Προβληματισμό προκάλεσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την προμήθεια ανθοφύτων στο Δήμο Καλαμάτας με προϋπολογισμό 39,990 ευρώ. Προσφορά κατέθεσε μόνο μία εταιρία του χώρου, ενώ δραστηριοποιούνται αρκετές στην περιοχή μας και είχαν ειδοποιηθεί όλες. Το δε ύψος της προσφοράς, που τελικά έγινε δεκτή, είναι 38.868 ευρώ. Σημειώνεται ότι και στο παρελθόν σε διαγωνισμούς που αφορούν παρόμοια δραστηριότητα οι προσφορές εταιριών που συμμετείχαν είχαν ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους…

Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, τον προβληματισμό τους για το ότι δεν υπήρξε ανταγωνισμός και η έκπτωση που προσφέρθηκε ήταν πολύ μικρή, διατύπωσαν οι επικεφαλής της μείζονος και της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας, Βασίλης Κοσμόπουλος και Βασίλης Τζαμουράνης αντίστοιχα. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιάννης Μπάκας, έδειξε να κατανοεί τον προβληματισμό, διαβεβαίωσε ότι είχαν ειδοποιηθεί όλες οι εταιρίες για το διαγωνισμό, ενώ κληθείς να αιτιολογήσει το ότι υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά ανέφερε ότι ίσως να οφείλεται αυτό το αποτέλεσμα στο ότι κάποιες εταιρίες του χώρου δεν έχουν προσωπικό για να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, η οποία εκτός από την προμήθεια των ανθοφύτων περιλαμβάνει τη φύτευσή τους και το ξεχορτάριασμα. 

Στ.Μ.