Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020 16:23

Στη Βέροια πηγαίνει η λυματολάσπη του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας!

ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στη Βέροια, οδηγείται η λυματολάσπη του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας, αφού πρώτα γίνεται η διαχείριση που προβλέπεται στους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της Μονάδας. Σε ό,τι αφορά την παλιότερη λυματολάσπη, η δημοτική αρχή ανακοίνωσε και πάλι ότι θα απομακρυνθεί από τα σημεία στα οποία έχει “αποθηκευτεί”, εδώ και δεκαετίες, γύρω από τον Βιολογικό Καθαρισμό…

Ειδικότερα από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας ανακοινώθηκε: “Μία σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην περιβαλλοντική αποκατάσταση του σημείου, πλησίον του Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας, όπου είναι αποθηκευμένη κατά τις 3 τελευταίες δεκαετίες αφυδατωμένη λυματολάσπη, ανέλαβε η Δημοτική Αρχή.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια οδηγιών του Δημάρχου και Προέδρου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, η ΔΕΥΑΚ συνεργάζεται με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), για την αξιοποίηση της αφυδατωμένης λυματολάσπης, η οποία χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς.

Το σημείο επισκέφτηκε ο Δήμαρχος, συνοδεία υπηρεσιακών παραγόντων, όπου και ενημερώθηκε για την όλη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.

Τονίζεται ότι μέσω της συνεργασίας με το ΕΘΙΑΓΕ, ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση των 33 στρεμμάτων περίπου, όπου είναι αποθηκευμένη λυματολάσπη 38 ετών!

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος, από το 2010 έχει σταματήσει να αποθέτει στον εν λόγω χώρο την παραγόμενη λυματολάσπη, την οποία και διαχειρίζεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού. Επίσης, τα τελευταία 2 χρόνια γίνεται μεταφορά της παραγόμενης νέας λυματολάσπης -όπως προβλέπεται- σε αδειοδοτημένο χώρο στη Βέροια”.