Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 19:10

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Στέγης της Εκκλησίας χωρίς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Και η σημερινή δημοτική αρχή Καλαμάτας ενέκρινε μόνη της και απέφυγε να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του Συλλόγου Προστασίας Απόρων Ανιάτων “Η Στέγη της Εκκλησίας”. Και αυτό παρότι απόλυτα ξεκάθαρα η Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Ε, συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2017) ορίζει ότι “περιέρχεται στους Δήμους η άσκηση εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων που η λειτουργία τους εκτείνεται εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας και των ιδρυμάτων που έχουν αυτά συστήσει”. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει ήδη δημοσιεύσει η Kalamata Journal, άλλοι Δήμοι φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα θέματα, όπως στο Δήμο Πρέβεζας, όπου στις 27/1/2016 συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ευγηρίας Ίδρυμα της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης» (αριθμός απόφασης 16/2016)...

Ο προϋπολογισμός του Συλλόγου λοιπόν εγκρίθηκε από τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Διοικητικών Υπηρεσιών, Σαράντο Μαρινάκη. 

Τη συζήτηση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει η παράταξη “Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες” με τον δημοτικό σύμβουλο Σταμάτη Μπεχράκη, μετά τη μεγάλη αίσθηση που προκλήθηκε στην Καλαμάτα από την απόλυση πέντε εργαζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος “Η Στέγη της Εκκλησίας” και αφού έγινε γνωστό ότι στο πενταμελές αυτό Διοικητικό Συμβούλιο τα δύο μέλη ορίζονται από τον δήμαρχο, ότι δηλαδή με άμεσο ή έμμεσο τρόπο είχε και ο Δήμος Καλαμάτας συμμετοχή σε αυτές τις απολύσεις. 

Παρόλα αυτά, ο προϋπολογισμός του Συλλόγου, ο οποίος έχει συστήσει το Ίδρυμα “Η Στέγη της Εκκλησίας” προβλέπει για το 2020 έσοδα ύψους 138.700,00 € και έξοδα 55.700,00 € με Υπόλοιπο προς κεφαλαιοποίηση: 83.000,00 €.

Στ.Μ.