Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020 23:03

Δικηγορικός Σύλλογος: Υπάρχει απόλυτη ανάγκη ανάδειξης των αρχαίων μνημείων της πλατείας Υπαπαντής

Οι αρχαίες ΦΑΡΕΣ αναφέρονται στα ομηρικά έπη και η θέση τους τοποθετείται στην περιοχή του Κάστρου της Καλαμάτας. Δείγμα ότι μέσα μας διατηρείται ισχυρή η ιστορική μνήμη είναι ότι μία δημοτική επιχείρηση έχει ονομαστεί ΔΙΟΚΛΗΣ, με το όνομα  ηγεμόνα των αρχαίων ΦΑΡΩΝ και άλλη δημοτική επιχείρηση ΦΑΡΙΣ, με το όνομα του μυθικού ιδρυτή της πόλης. Τα ιστορικά «στρώματα» της πόλης ακολουθούν βίους παράλληλους με εμάς, στο πλαίσιο μιας ενιαίας ιστορικής μνήμης... 

Ο αρχαιολογικός της χώρος είναι ενεργός τόπος που αποπνέει ισχυρά μηνύματα ιστορικής συνέχειας, χώρος ζωντανός στη συλλογική μνήμη των κατοίκων και αναδεικνύει τις διαχρονικές αξίες που η Ελλάδα διέδωσε και  με τις οποίες μέχρι σήμερα συμβάλλει στην πολιτιστική διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου μέσα από τα αρχαία κείμενα και τα μνημεία της. Κάθε κίονας, κάθε σπασμένο μάρμαρο, κάθε θραύσμα κεραμικού, συνθέτουν το ανάγλυφο ενός γηγενούς και αυτοφυούς πολιτισμού, ριζωμένου σε βάθος χιλιετιών, με την ανάδειξη του οποίου μπορούμε να ανασχεδιάσουμε το χάρτη όχι μόνο της αρχαίας, αλλά και της σημερινής Ελλάδας. Αυτή την Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσουμε και να προβάλλουμε. Παρόλη αυτή την επί τρεις χιλιάδες και πλέον ιστορία της πόλης μας, δεν μπορούμε να έχουμε μέχρι σήμερα και την οπτική επαφή με τα ιστορικά της μνημεία, επειδή δεν έχουν αναδειχθεί και είμαστε από τις ελάχιστες πόλεις που δεν έχουν να επιδείξουν στον κάτοικο και τον επισκέπτη τους  τα χιλιόχρονα μνημεία στον ίδιο τον τόπο όπου βρίσκονται. Είναι αναγκαίο στους επισκέπτες της πόλης να δείχνουμε την αλυσίδα του πολιτισμού του οποίου είμαστε κρίκος και όχι να δείχνουμε μόνο τη θάλασσα και τη διασκέδαση. Για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης θεωρούμε καθοριστικό πόλο έλξης την  δυνατότητα επίσκεψης σε μνημείο στον ίδιο τον τόπο που είναι επί χιλιάδες χρόνια, δυνατότητα που είναι ακόμα πιο σημαντική αν συνδυάζεται και με επίσκεψη στα "Ακοβίτικα" όπου βρίσκεται μεγάλο οικοδόμημα των πρωτοελλαδικών χρόνων καθώς και τμήμα αρχαϊκού ιερού αφιερωμένου στον Ποσειδώνα, από το χώρο του οποίου και έχουν προέλθει σημαντικά ευρήματα. Άλλα κράτη ζουν μέσα στην ιστορία τους, όπως η Ιταλία, όπου κάθε αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο εντάσσεται στον ίδιο τον αστικό ιστό ώστε οι κάτοικοι να ζουν αυτή τη διαχρονικότητα,  βλέποντάς τη κάθε μέρα. Κράτη επίσης που δεν έχουν τη δική μας ιστορία πασχίζουν να δείξουν στους επισκέπτες τους οτιδήποτε νεότερο, ηλικίας λίγων εκατοντάδων χρόνων ως δήθεν αρχαίο μνημείο. Συνεπώς υπάρχει απόλυτη ανάγκη ανάδειξης των αρχαίων μνημείων της περιοχής της πλατείας Υπαπαντής, και διαμόρφωσή της τους με τρόπο που να είναι ορατά. Είναι αναγκαίο στα νέα παιδιά της πόλης μας να τους δώσουμε τη δυνατότητα να βρουν μέσα τους τον πολιτιστικό σπόρο που έχει φυτευτεί από τους προγόνους μας, διαπιστώνοντας ότι τα πέλματά τους πατούν στον ίδιο χώρο που πατούσαν τα πέλματα του ΔΙΟΚΛΗ, στην πόλη που αναφέρουν ο Ομηρος και  ο Παυσανίας. Είναι αναγκαία η ανάδειξη των αρχαίων ΦΑΡΩΝ ακόμα και για την ενδυνάμωση της ιστορικής μας συνείδησης σε εποχές διεθνών προκλήσεων.

Καλούμε όλους τους  αρμόδιους επιστημονικούς και διοικητικούς φορείς να συνεργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Περικλής Ξηρογιάννης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Αλεξόπουλος