Σάββατο, 29 Αυγούστου 2020 19:02

Απελευθέρωση του Νέδοντα από τα συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ μέχρι το τέλος της τετραετίας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Η αποκατάσταση των χώρων γύρω από τον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας, όπου είναι αποθηκευμένη λυματολάσπη, βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Θανάσης Βασιλόπουλος. Τόνισε ότι στόχος είναι οι χώροι αυτοί να έχουν αποκατασταθεί περιβαλλοντικά μέχρι το τέλος της δημαρχοντίας του, “ώστε να ενταχθούν στη λειτουργία του Δήμου”, δηλαδή να μεταφερθούν εκεί, από το Νέδοντα, τα συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ. Έτσι, συνέχισε ο δήμαρχος κ. Βασιλόπουλος, θα αναβαθμιστεί η περιοχή του Νέδοντα, που στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι χαρακτηρισμένη ως Περιβαλλοντικό Πάρκο, ενώ είναι και περιοχή Natura…

Πρόκειται για μια έκταση περίπου 33 στρεμμάτων, διευκρίνισε ο δήμαρχος, στην οποία έχουν αποθηκευτεί περίπου 20.000 κυβικά μέτρα λυματολάσπης. 

Από την πλευρά του ο διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, Μιχάλης Βασιλειάδης, ανέφερε ότι σε μεγάλο βαθμό ποσότητες της λυματολάσπης έχουν υποστεί επεξεργασία από τη λειτουργία της φύσης και την ανάπτυξη των καλαμιώνων που φύονται εκεί. 

Επιπλέον επισήμανε ότι η λυματολάσπη, στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιείται με τη συνεργασία του Οργανισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης “Δήμητρα”, μεταφέρεται σε χώρο στη Βαλύρα, με τη μορφή χουμοποιημένης λάσπης. Ο χάρος αυτός είναι εντελώς άγονος λόγω εκχέρσωσης και με το υλικό με μεταφέρεται από τον Βιολογικό θα αναζωογονηθεί και θα βλαστήσει και πάλι. 

Στ.Μ.