Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2020 16:40

Πιάστηκαν αδιάβαστοι, δήλωσαν κατηγορηματικά ότι στο καταστατικό της ΔΕΥΑΚ δεν είναι η άρδευση

Ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Θανάσης Βασιλόπουλος και ο διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, Μιχάλης Βασιλειάδης, παρουσίασαν πριν λίγες ημέρες τον απολογισμό του έργου που έγινε στη Δημοτική Επιχείρηση, αλλά και τον προγραμματισμό όχι μόνο για τον επόμενο χρόνο αλλά και για την επόμενη πενταετία. Αφού ακούσαμε το μεγάλο σχέδιο για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στο σύνολο του Δήμου Καλαμάτας, αποπειραθήκαμε να ρωτήσουμε γιατί δεν υπάρχει τίποτα στον προγραμματισμό για την άρδευση. Με κατηγορηματικό τρόπο ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, κ. Βασιλόπουλος και ο διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Βασιλειάδης, απάντησαν ότι η άρδευση δεν είναι στις καταστατικές αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΚ. Δεν το αφήσαμε έτσι το θέμα, το ψάξαμε και δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι και ο δήμαρχος και ο διευθυντής δεν ξέρουν ποιες είναι οι καταστατικές αρμοδιότητες της Επιχείρησης που διοικούν και διευθύνουν!...

Ξεκινήσαμε το ψάξιμο, έχοντας στη μνήμη συζητήσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ένταξη και της άρδευσης στις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΚ. Ψάξαμε λοιπόν στα site της ΔΕΥΑΚ και του Δήμου και βρήκαμε στο Δήμο ότι τον Ιούνη του 2018 η ΔΕΥΑΚ πήρε πιστοποίηση σε ότι αφορά τις δραστηριότητές της στην ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση. Συγκεκριμένα ο Δήμος είχε ανακοινώσει τότε: “Πιστοποίηση ISO 50001:2011 από το φορέα Swiss Approval Technische Bewertung έλαβε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας, όσον αφορά στην εφαρμογή καλών πρακτικών για τη διαχείριση ενέργειας. Αυτό σημαίνει πως η ΔΕΥΑΚ εφαρμόζει όλες εκείνες τις διαδικασίες, που οδηγούν σε μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος καθ’ όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της σε ύδρευση, αποχέτευση και άρδευση”.

Βρήκαμε λοιπόν ένα πιστοποιητικό το οποίο μιλάει και για άρδευση αλλά αυτό δεν ήταν και τόσο σημαντικό εύρημα από μόνο του, μέχρι που φτάσαμε σε αυτό που αναζητούσαμε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 2707, με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2011, τεύχος Δεύτερο. Σε αυτό το ΦΕΚ λοιπόν δημοσιεύεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ (388/2011) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΚ, ώστε να ενταχθεί στις αρμοδιότητές της και η άρδευση

Γράφει χαρακτηριστικά η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΚ: “...Πέραν των θεμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης η επιχείρηση έχει αρμοδιότητα και στα θέματα της άρδευσης του Δήμου Καλαμάτας (πλην αυτής του αστικού πρασίνου), όπως: 

α)την κατασκευή, συντήρηση και επέκταση των αρδευτικών δικτύων και του εξοπλισμού τους, 

β)την ανόρυξη και τον εξοπλισμό αρδευτικών γεωτρήσεων 

γ)τη συντήρηση των αρδευτικών γεωτρήσεων (νέων και παλαιών), 

δ)την αυτοματοποίηση του συστήματος άρδευσης, 

ε)την τήρηση αποθήκης μηχανημάτων, υλικών, εργαλείων κλπ για τους παραπάνω σκοπούς κ.λπ.,

στ)την κατασκευή και συντήρηση αρδευτικών δεξαμενών και λιμνοδεξαμενών, 

ζ)την άσκηση εποπτείας επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις”.

Σύμφωνα με το νόμο λοιπόν η ΔΕΥΑΚ έχει αρμοδιότητα και την άρδευση. Ωστόσο στη συνέντευξη, όταν πήγαμε να ρωτήσουμε το δήμαρχο γιατί δεν υπάρχει τίποτα στον προγραμματισμό της ΔΕΥΑΚ για την άρδευση “πετάχτηκε” ο διευθυντής, Μιχάλης Βασιλειάδης και απάντησε “η άρδευση έχει δοθεί σε ΤΟΕΒ που διαχειρίζονται αυτοί, δεν διαχειριζόμαστε εμείς τα συστήματα αυτά”. 

Και αμέσως μετά ο δήμαρχος είπε ότι “δεν προβλέπεται σύμφωνα με το καταστατικό η άρδευση για τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Είναι τοπικά ΤΟΕΒ… Αυτό που ανέφερε ο διευθυντής”. 

Είναι στην κρίση του καθενός το αν μπορεί να δικαιολογηθεί ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ να μην γνωρίζει τι λέει η συστατική πράξη της Επιχείρησης για τις αρμοδιότητές της, δεδομένου μάλιστα ότι ήταν πολλά χρόνια στέλεχος εκείνης της δημοτικής αρχής η οποία τροποποίησε τη συστατική  πράξη της ΔΕΥΑΚ για να ενταχθεί και η άρδευση. 

Όσο για το ότι ο διευθυντής της ΔΕΥΑΚ δεν γνωρίζει ότι είναι και η άρδευση στις αρμοδιότητες της Επιχειρησης που διευθύνει, τί να σχολιάσουμε;...

Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε εάν η διοίκηση και η διεύθυνση της ΔΕΥΑΚ θα προχωρήσουν στην επανεξέταση του πενταετούς προγραμματισμού της Δημοτικής Επιχείρησης ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα και παρεμβάσεις στην άρδευση. Μιλάμε κυρίως για παρεμβάσεις σε περιοχές ιδιαίτερα προβληματικές, όπως στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, όπου τα αρδευτικά δίκτυα έχουν εγκαταλειφθεί με αποτέλεσμα να έχουμε τις καταστροφικές κατολισθήσεις του 2019. 

Στ.Μ.