Κυριακή, 06 Σεπτεμβρίου 2020 00:16

Ο Διοκλής έχει χάσει το 12% των εσόδων του από τον κορονοϊό, δηλώνει η πλέον πληττόμενη επιχείρηση του Δήμου

Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Αναστάσης Σκοπετέας

Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Αναστάσης Σκοπετέας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Απώλεια εσόδων μικρότερη από την ύφεση της ελληνικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του έτους (15,2%) έχει η μονομετοχική εταιρία του Δήμου Καλαμάτας “Διοκλής”, η οποία πάντως δηλώνει ότι είναι το πλέον πληττόμενο δημοτικό νομικό πρόσωπο. Ο πρόεδρος της εταιρίας, Αναστάσης Σκοπετέας ανέφερε ότι η απώλεια εσόδων ανέρχεται στο 12%, διαβεβαίωσε ωστόσο, κατά τον απολογισμό του πρώτου χρόνου της θητείας του, ότι ο Διοκλής θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές των εγκαταστάσεων στο Βιοτεχνικό Πάρκο και στην Αγία Τριάδα προς όφελος όχι μόνο των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εκεί αλλά και των καταναλωτών…

Ο Αναστάσης Σκοπετέας είναι δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Πρωτεύουσα Δύναμη”, με επικεφαλής την Ελένη Αλειφέρη, η οποία συνεργάζεται με τη δημοτική αρχή. Ο απολογισμός έγινε με τη συμμετοχή και του διευθυντή του Διοκλή, Δημήτρη Λαμπρόπουλου. 

Σχετικά με την κρίση του κορονοϊού ο κ. Σκοπετέας επισήμανε ότι “με πρωτοβουλία της Εταιρείας και κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου στην Αγία Τριάδα (καταστήματα και παζάρι - αγορά ειδών ελαφράς βιοτεχνίας) για ένα δίμηνο από 10 Μάρτη έως 10 Μάη και μάλιστα πριν τις επερχόμενες κυβερνητικές αποφάσεις”. Όπως πρόσθεσε, “κατά την επαναλειτουργία του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου έως και σήμερα με τη συνεισφορά των υπαλλήλων μας τηρούνται όλες οι κυβερνητικές αποφάσεις και τα υγειονομικά πρωτόκολλα”.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τη στήριξη των επαγγελματιών που έχουν συμβατική σχέση με τον Διοικλή ο πρόεδρος της εταιρίας ανέφερε ότι “στα καταστήματα του ΒΙΟΠΑ έγινε μείωση  ενοικίου 40 % για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020. Στα καταστήματα του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου μείωση ενοικίου 40 % για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020. Η αγορά του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου για το 4μηνο 3ος έως και 6ος λειτούργησε συνολικά 8 Πέμπτες από τις 17 που θα μπορούσε δυνητικά να λειτουργήσει. Σε τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαχειριζόμαστε έγινε μείωση ενοικίου 40 % για ένα 6μηνο ήτοι Μάρτιος έως και Αύγουστος 2020. Η συνολική απώλεια εσόδων εξαιτίας κυβερνητικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έως και τον Αύγουστο ανήλθε σε 49.296,05 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 12% των ετήσιων εσόδων της Εταιρείας. Αυτό το στοιχείο καθιστά την ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ ως το πλέον πληττόμενο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας”.

Κατά τα άλλα ο κ. Σκοπετέας αναφέρθηκε στα έργα και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτό το χρόνο, κυρίως συντηρήσεις και επισκευές στις υποδομές του ΒΙΟ.ΠΑ και του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου της Αγίας Τριάδας. 

Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό για το νέο έτος ο πρόεδρος του Διοκλή παρουσίασε τα εξής:

  1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου διοικήσεως του ΒΙΟΠΑ και δημιουργία θέσεως για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. / Προϋπολογισμός 20.000 € πλέον ΦΠΑ
  2. ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΡΟΩΝ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΡΟΩΝ (ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) της Γ’ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Προϋπολογισμός 25.000 € πλέον ΦΠΑ
  3. Εγκατάσταση και λειτουργία αγωγού συλλογής ομβρίων στην είσοδο του ΒΙΟΠΑ / Προϋπολογισμός 13.000 € πλέον ΦΠΑ
  4. Εκσυχρονισμός του συστήματος πυρανίχνευσης του ΒΙΟΠΑ / Προϋπολογισμός 10.000 € πλέον ΦΠΑ 
  5. Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του ΒΙΟΠΑ με νέους τύπου LED
  6. Λοιπές επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων και  εγκαταστάσεων στο ΒΙΟΠΑ και στο ΔΕΚ/ Προϋπολογισμός 10.000 € πλέον ΦΠΑ