Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 20:33

Προ της έναρξης τα μεγάλα έργα σε Αναγνωσταρά και Ναυαρίνου

ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΚΑ
Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να ξεκινήσουν σημαντικά έργα στην Καλαμάτα, τα οποία θα αλλάξουν την όψη και τη λειτουργία των περιοχών στις οποίες θα γίνουν, όμως θα προκαλέσουν και όχληση κατά τη διάρκεια των εργασιών, γι’ αυτό και πρέπει να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε το πρακτικό με το οποίο επιλέχτηκε οριστικός ανάδοχος στην ανάπλαση της Αναγνωσταρά, προϋπολογισμού 850.000 ευρώ και προσωρινός ανάδοχος για την ανάπλαση της Ναυαρίνου, από Φαρών ως Ακρίτα, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ…

Το έργο της ανάπλασης της Αναγνωσταρά ανατέθηκε στην κοινοπραξία Ιωάννης Ηλιόπουλος – Ηλίας Ξυδέας, η οποία κατά το διαγωνισμό πρόσφερε έκπτωση ύψους 47,23%, οπότε το κόστος του έργου προσδιορίζεται στα 448.537 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, Γιάννης Ηλιόπουλος, όταν κλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή να τεκμηριώσει την προσφορά του, η οποία από τη δημοτική αρχή κρίθηκε υψηλή, ενημέρωσε ότι το έργο στην Αναγνωσταρά θα γίνει ανά τμήματα ώστε οι επαγγελματίες να υποστούν ολιγοήμερες οχλήσεις.

Σε ό,τι έργο της ανάπλασης στη Ναυαρίνου, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προσωρινός ανάδοχος κρίθηκε η εταιρία PPS SQUARE, καθώς κατά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό πρόσφερε την υψηλότερη έκπτωση, 51,21%. Η ίδια εταιρία είχε κηρυχθεί προσωρινή ανάδοχος και στο έργο της ανάπλασης στην Κολοκοτρώνη, τη Σφακτηρίας και κάθετες οδούς, με ποσοστό έκπτωσης άνω του 63% όμως δεν ενδιαφέρθηκε μέχρι τέλους της διαδικασίας. Η στάση της εταιρίας στο έργο της Κολοκοτρώνη ίσως ήταν και ο λόγος που οι επικεφαλής της μείζονος και της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας, Βασίλης Κοσμόπουλος και Βασίλης Τζαμουράνης αντίστοιχα, ζήτησαν από τη δημοτική αρχή να υπάρχει συνεχής έλεγχος και αυστηρότητα στο έργο. Πάντως σημειώνεται ότι η PPS SQUARE έχει κηρυχθεί προσωρινή ανάδοχος και στο έργο της ανάπλασης στην πλατεία της Υπαπαντής.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή κατά την προηγούμενη συνεδρίασή της επέλεξε, με βάση το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τον προσωρινό ανάδοχο του έργου των επισκευών και συντηρήσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου. Είναι οπωσδήποτε ο μεγαλύτερος διαγνωισμός για επισκευές και συντηρήσεις σχολείων που έχει βγει στο Δήμο Καλαμάτας εδώ και πολλά χρόνια. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 800.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος αυτού του έργου βγήκε ο Δ. Μουτσώκος, που πρόσφερε έκπτωση 54,05%.

Τέλος, βρήκε προσωρινός ανάδοχος και για το έργο της εγκατάστασης πυρασφάλειας στη Μαραθόλακκα, όπου γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 66.000 ευρώ, ενώ προσωρινός ανάδοχος είναι ο Αλέξιος Τσελλος, με έκπτωση 32%. Για το έργο της πυρασφάλειας στη Μαραθόλακκα ο Βασίλης Τζαμουράνης σχολίασε «κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Στ.Μ.