Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 12:25

Άλλαξε τον “τσάρο της οικονομίας” του Δήμου, όρισε νέο αντιδήμαρχο τον Σκοπετέα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Άλλαξε τον αντιδήμαρχο Οικονομίας ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος. Υπεύθυνος για την οικονομία αντιδήμαρχος έγινε ο Σαράντος Μαρινάκης, στη θέση του Γιώργου Φάβα, που παραμένει αντιδήμαρχος αλλά με άλλες αρμοδιότητες. Επίσης νέος αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Αναστάσης Σκοπετέας, στη θέση της Ελένης Αλειφέρη, που έχει επιλεγεί διοικήτρια του Νοσοκομείου Μεσσηνίας…

Ο δήμαρχος παρουσίασε νωρίτερα τους αντιδημάρχους με τα νέα χαρτοφυλάκια. 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του, οι αλλαγές είναι οι εξής:

-Αντιδήμαρχος Οικονομίας, Δημοτικής περιουσίας και Πρόνοιας Σαράντος Μαρινάκης

-Αντιδήμαρχος Νέων έργων, Πολεοδομίας και Τουρισμού Νίκος Μπασακίδης

-Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αγροτικής ανάπτυξης και ΚΕΠ Γιώργος Φάβας

-Αντιδήμαρχος Ψηφιακής διακυβέρνησης, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και εθελοντισμού Αναστάσης Σκοπετέας 

-Αντιδήμαρχος Συντήρησης υποδομών Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος

-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας Γιάννης Μπάκας

Η θητεία των αντιδημάρχων θα έχει διάρκεια 12 μηνών, ανακοίνωσε επίσης ο δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος και ακόμη είπε ότι αναπληρωτής του θα είναι αυτό το διάστημα ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας. 

Στ.Μ.