Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 17:05

Να... εκμυστηρευτεί ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρότασή του για τα 200 χρόνια απ’ το '21

ΜΑΚΑΡΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Το εύλογο αίτημα να παρουσιαστεί και να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας η πρόταση της δημοτικής αρχής, η οποία έχει ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή “Ελλάδα 2021”, για τον γιορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση, κατέθεσαν εγγράφως από κοινού οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Μανώλης Μάκαρης (Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες), Μαρία Οικονομάκου (Καλαμάτα Ξεκινάμε), Μιχάλης Αντωνόπουλος (Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών)...

Συγκεκριμένα το έγγραφο αίτημά τους έχει ως εξής: “Διαβάσαμε στον τοπικό τύπο ότι ο δήμαρχος Καλαμάτας κατέθεσε την πρόταση "Καλαμάτα 2021 η επανάστασή μου" στην «Επιτροπή Ελλάδα 2021» και έκανε μάλιστα αναλυτική παρουσίαση της πρότασης αυτής στον Αθανάσιο Κανταρτζή, Γενικό Διευθυντή Λειτουργίας της συγκεκριμένης Επιτροπής και τον Ιωάννη Τρίγκα, από το Τμήμα Συντονισμού με Ο.Τ.Α. και Φορείς. 

   Δεδομένου ότι ο εορτασμός των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση στην Καλαμάτα είναι μια εξόχως σημαντική ιστορική επέτειος και θα πρέπει το  οικείο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί και να συμμετέχει στη λήψη απόφασης για τον εορτασμό, εισηγούμαστε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 7 του Ν. 3852/2010 το ακόλουθο θέμα:

 «Ενημέρωση από την δημοτική αρχή για την πρότασή της  για  τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση με τον τίτλο "Καλαμάτα 2021, η επανάστασή μου". Κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αυτού».

Οι επικεφαλής τριών δημοτικών παρατάξεων

Μανώλης Μάκαρης επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες»

Μαρία Οικονομάκου επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Καλαμάτα Ξεκινάμε»

Μιχάλης Αντωνόπουλος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»”.