Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 18:30

Επιχείρηση εστίασης στην Παραλία: Της αφαιρούν την άδεια αλλά συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα!...

Την οριστική διακοπή της λειτουργίας επιχείρησης εστίασης στην παραλιακή οδό Ναυαρίνου, αποφάσισε η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας. Όμως η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί! Μάλιστα, η άδεια αφαιρέθηκε και το 2016 και το 2017 και το 2018 όμως η επιχείρηση ποτέ δεν σταμάτησε τη λειτουργία της! Απλά άλλαξε την επωνυμία της ή τη νομική της μορφή, πάντα όμως έχει τους ίδιους εταίρους. Όλες αυτές τις φορές η διακοπή λειτουργίας έχει αποφασιστεί επειδή η επιχείρηση έχει επεκτείνει το χώρο της κατά 100 τετραγωνικά μέτρα σε υπαίθριο χώρο του αιγιαλού…

Πρόκειται για περίπτωση που δείχνει τις τρύπες που έχει το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την επιβολή εφαρμογής της νομοθεσίας. Μάλιστα χθες, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη, ο Δημήτρης Φαββατάς, μέλος της επιτροπής ως εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας, συμμετείχε στη συνεδρίαση από το χώρο αυτής της επιχείρησης, στον οποίο μάλιστα γίνονταν διάφορες εργασίες! 

Με την επιλογή του αυτή ο Δημήτρης Φαββατάς έδειξε ότι ουσιαστικά η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης είναι μια τρύπα στο νερό, αφού αυτή συνεχίζει να λειτουργεί. 

Σχολίασε μάλιστα ο Δημήτρης Φαββατάς, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αντιδήμαρχο Νίκο Μπασακίδη, ότι αυτό που συμβαίνει δεν τιμά το Δήμο. Επιπλέον δε παρατήρησε ότι προηγούμενα χρόνια έχει διαπιστωθεί, με ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών από την αρχή της σεζόν, ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση παραβιάζει τη νομοθεσία, ωστόσο οι αποφάσεις για την διακοπή της λειτουργίας λήφθηκαν μετά το τέλος της σεζόν. 

Ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης δεν αντέκρουσε αυτά που είπε ο σύμβουλος της μειοψηφίας, αντίθετα μάλιστα τα αποδέχτηκε, όμως υποστήριξε ότι από την πλευρά του Δήμου γίνεται ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά την εισήγηση της Υπηρεσίας, σε αυτή σημειώνεται μεταξύ άλλων: “...κατά τα προηγούμενα έτη 2016, 2017, 2018, οι επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στον ίδιο χώρο, είχαν υποπέσει στην ίδια παράβαση, δηλαδή, επέκταση λειτουργίας σε υπαίθριο χώρο αιγιαλού χωρίς να περιλαμβάνεται ο χώρος αυτός στην άδεια τους, διότι δεν είχαν εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια κατάληψής του. Για το λόγο αυτό είχαν ληφθεί οι αριθ. 68/2016 (ΑΔΑ:ΩΗΚ3ΩΕΕ-ΝΧΑ), 47/2017 (ΑΔΑ: 6Ο3ΖΩΕΕ-Ψ3Ο) και 92/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΨΖΩΕΕ-47Ε) αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για οριστική διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Σημειωτέον ότι, οι ανωτέρω επιχειρήσεις, λειτουργούσαν είτε ως ατομικές είτε υπό μορφή εταιρείας, με διαφορετικές επωνυμίες, είχαν όμως πάντοτε τους ίδιους εταίρους, οι οποίοι και σήμερα αποτελούν εταίρους της υφιστάμενης επιχείρησης”.

Στ.Μ.