Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 08:54

Ανεκμετάλλευτα και ορφανά τα λιόδεντρα του Δήμου Καλαμάτας

Η πόλη της Ελλάδας με ένα από τα πιο διάσημα ονόματα στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ελιά, ούτε ξέρει πόσα λιόδεντρα έχει. Και όχι μόνο αυτό αλλά φαίνεται να τα εκμεταλλεύονται άλλοι. Για την Καλαμάτα ο λόγος και για το ζήτημα που ανέδειξε ο Δημήτρης Φαββατάς στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο την απασχόλησε και στη χθεσινή της συνεδρίαση…

Στην προηγούμενη συνεδρίαση ο Δημήτρης Φαββατάς τόνισε ότι ιδιώτης πήγε και τίναξε τις ελιές σε ελαιοπερίβολο του Δήμου Καλαμάτας, χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση από τα όργανα του Δήμου. Τότε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιάννης Μπάκας, επέρριψε τις ευθύνες στην Υπηρεσία, λέγοντας ότι δεν τον είχε ενημερώσει για το θέμα. Σήμερα προέκυψε ότι ο ιδιώτης τίναξε τις ελιές με την άδεια του αντιδήμαρχου. Όπως είπε ο κ. Μπάκας, τόσο για το συγκεκριμένο ελαιοπερίβολο όσο και για άλλα δύο σημεία με ελιές, ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια είχε αναθέσει σε ιδιώτες να μαζεύουν τις ελιές και να δίνουν στο Δήμο τη μισή ποσότητα ελαιολάδου που έβγαζαν, για τις προνοιακές του δομές. Επειδή λοιπόν φέτος, συνέχισε ο αντιδήμαρχος, η Υπηρεσία καθυστέρησε να τον ενημερώσει ότι είχε λήξει η σχετική σύμβαση, είπε να γίνει και αυτή τη χρονιά το τίναγμα των ελιών από τους ιδιώτες που τις τίναζαν και τα προηγούμενα χρόνια. 

Χρειάστηκε λοιπόν η παρέμβαση του Δημήτρη Φαββατά στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να έρθει τελικά το θέμα και να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία, να γίνει δηλαδή ανάθεση του μαζέματος των ελιών με απόφαση συλλογικού οργάνου. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος προέκυψε όμως ότι ο Δήμος έχει και άλλα ελαιοπερίβολα ή εκτάσεις με ελιές, χωρίς όμως το ιδιοκτησιακό καθεστώς να είναι τακτοποιημένο στο Κτηματολόγιο. 

Για το θέμα αυτό ενημέρωσε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Γιάννης Λιοντήρης, που ανέφερε ότι ξεκινά η προσπάθεια από την Υπηρεσία του, ώστε τα τακτοποιηθεί αυτό το θέμα και να αποκτήσει ο Δήμος τίτλους για τις ελιές του, τις οποίες πιθανόν όλα αυτά τα χρόνια μαζεύουν άλλοι. 

Στ.Μ.