Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 07:55

Βελτιώσεις-συντηρήσεις στο δρόμο Θουρίας-Πολιανής

φωτό αρχείου

φωτό αρχείου

ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 
Υπογράφτηκε χθες η σύμβαση για το έργο βελτιώσεων και συντηρήσεων στο δρόμο Θουρίας-Πολιανής. Είναι έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα κατασκευάσει η εταιρία του Ευστάθιου Τζικάκη…

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 200.000 ευρώ και ο ανάδοχος πρόσφερε έκπτωση ύψους 46,03%, οπότε το κόστος του έργου καθορίστηκε στα 109.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.