Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021 07:19

Ο Δήμος Καλαμάτας εκχωρεί το κρίσιμο έργο της ανάπλασης στο παράκτιο μέτωπο της Μικρής Μαντίνειας

Στον αναπτυξιακό οργανισμό “Πάρνωνας” και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προτείνεται να εκχωρηθεί το κρίσιμο έργο του Δήμου Καλαμάτας, για την ανάπλαση του παράκτιου μετώπου της Μικρής Μαντίνειας. Ο λόγος είναι ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ έχει την τεχνική επάρκεια να ωριμάσει και υλοποιήσει το έργο, δεν έχει επάρκεια προσωπικού. Έτσι λοιπόν ένα έργο που επιβάλλεται να αλλάξει τα δεδομένα για την πιο εμβληματική, τουριστικά, περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, θα μελετηθεί και θα υλοποιηθεί από άλλους…

Να σημειωθεί πάντως ότι το έργο δεν αφορά μόνο στο παράκτιο μέτωπο της Μικράς Μαντίνειας αλλά και την περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης μέχρι τις Κιτριές. Σε αντίθεση με το Δήμο Καλαμάτας ο Δήμος Δυτικής Μάνης δεν έχει σε καμία περίπτωση την τεχνική δυνατότητα ούτε να ωριμάσει ούτε να υλοποιήσει το έργο στη δική του περιοχή. 

Τη Δευτέρα, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, που είναι η πρώτη του 2021, αναμένεται να εγκριθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια, τον αναπτυξιακό οργανισμό “Πάρνωνας” και τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, που η Περιφέρεια σχεδιάζει να ενταχθεί στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 9.000.000 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας έχει εγγράφως τοποθετηθεί σχετικά ως εξής: “...διαθέτει τεχνική επάρκεια

αλλά δεν διαθέτει επάρκεια προσωπικού για την ωρίμανση του ανωτέρω έργου και επιπλέον είναι επιφορτισμένη με τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πλειάδας τεχνικών έργων που εκτελούνται ή αναμένεται να ξεκινήσουν πολύ σύντομα σε όλο τον Δήμο αλλά και με άλλες κρίσιμες αρμοδιότητες που προκύπτουν από τα συνήθη καθήκοντά του. Συνεπώς προκύπτει η αδυναμία της Δ.Τ.Υ, να εκπονήσει οίκοθεν τις απαιτούμενες μελέτες για την πράξη «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μικρά Μαντίνεια- Κιτριές» και εν συνεχεία να προχωρήσει στην εκτέλεση αυτών”. 

Στ.Μ.