Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 10:57

Νέα θητεία για τη Βασιλική Κατέρη στην προεδρία της ΝΑΡΤΟΥΡΑ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για τη Σωματείου για τη φύση και τον πολιτισμό ΝΑΡΤΟΥΡΑ. Ανανεώθηκε η θητεία της Βασιλική Κατέρη στη θέση της προέδρου…

Όπως ανακοίνωσε το Σωματείο, “συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. -μέσω τηλεδιάσκεψης- για την ανάδειξη του νέου προεδρείου και την ανάθεση αρμοδιοτήτων των μελών του, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές του σωματείου, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021. Τα πρόσωπα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του νέου Δ.Σ. είναι:

  1. Βασιλική Κατέρη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Θεοδωρακέα, Αντιπρόεδρος
  3. Σταυρούλα (Βούλα) Σπυρέα, Γραμματέας
  4. Φεβρωνία (Φένια) Εξακουστίδου, Ταμίας
  5. Σοφία Ζαχαροπούλου, Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνίας
  6. Βασιλική Κυβέλου, Μέλος
  7. Αγησίλαος Θεοδωρακέας, Μέλος”.

Η συγκρότηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει ως εξής: 

Σπύρος Κούτρας, Πρόεδρος

Ιωάννης Ραπτέας, Μέλος

Χρυσούλα Πετρουλέα, Μέλος