Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 19:45

Κάτι σημαντικό και “από τα κάτω” γίνεται στην Αλαγονία

φωτό αρχείο φωτό αρχείο

Ομόφωνα και με συγχαρητήρια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ψήφισαν τη Δευτέρα το βράδυ τη θεσμοποίηση του Δημοτικού Καταστήματος Ανταλλαγής στην Κοινότητα Αλαγονίας. Είναι ένα κατάστημα εντελώς έξω από κάθε φιλοσοφία εμπορίου, όπου μπορεί ο καθένας να αφήσει πράγματα οικιακής χρήσης που δεν τα χρειάζεται και να πάρει άλλα που χρειάζεται ή αν δεν έχει μπορεί να μην αφήσει τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο επαναχρησιμοποιούνται πράγματα που θα κατέληγαν στα σκουπίδια, ενώ αποφεύγεται η αγορά πραγμάτων που υπάρχουν στο ανταλλακτήριο, τα οποία και αυτά κάποια στιγμή θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Κατάστημα Ανταλλαγής στην Κοινότητα Αλαγονίας προτείνει έναν άλλο βιώσιμο τρόπο διαχείρισης αγαθών και αντικειμένων και προστασίας του περιβάλλοντος…

Για το ανταλλακτήριο της Αλαγονίας, το οποίο έχουν δημιουργήσει εθελοντές της περιοχής με τον ίδιο, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργος Καζάκος, ύστερα από τη σχετική εισήγηση του αρμόδιου αντιδήμαρχου, Αναστάση Σκοπετέα.

Όμως, όπως προέκυψε από την ενημέρωση του Γιώργου Καζάκου, το ανταλλακτήριο της Αλαγονίας είναι ένα μόνο μέρος όσων σημαντικών πραγμάτων γίνονται και σχεδιάζονται στην περιοχή. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κοινότητας ενημέρωσε για την προσπάθεια διοργάνωσης πανηγυριών στην Αλαγονία με μηδενικά απορρίμματα, κάτι που ξεκίνησε το 2019. Αναφέρθηκε στο έργο του ίδιου, εθελοντών και του Πολιτιστικού Συλλόγου για το άνοιγμα των μονοπατιών γύρω από την Αλαγονία. Μίλησε για τη βιβλιοθήκη που δημιουργείται στην Κοινότητα στο πλαίσιο και του προγράμματος “Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου”. Επίσης αναφέρθηκε στο Μουσείο Αγροτικής Διοίκησης που και αυτό δημιουργείται στην Αλαγονία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. 

Και ο δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος και όλοι όσοι πήραν το λόγο, όπως ο Μανώλης Μάκαρης, ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο Κώστας Τσαπόγας, έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στον πρόεδρο της Κοινότητας για ό,τι γίνεται στην Αλαγονία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η πρόταση του Κώστα Τσαπόγα, από την παράταξη του Βασίλη Τζαμουράνη, να αποσταλεί από το Δήμο σε όλους τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας το καταστατικό του Δημοτικού Καταστήματος Ανταλλαγής Κοινότητας Αλαγονίας ώστε να αξιοποιήσουν αυτή την πρωτοβουλία ως παράδειγμα προς μίμηση. 

Στ.Μ.