Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 08:58

Αναγκαστικές αλλαγές στη μελέτη για την ανάπλαση της Αναγνωσταρά καθυστερούν την έναρξη του έργου

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Ο σχεδιασμός “επί χάρτου”, για την ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά, δεν έλαβε υπόψη του την πραγματική κατάσταση της οδού, με αποτέλεσμα να είναι ανάγκη να γίνουν διορθώσεις στη μελέτη, κάτι που καθυστερεί την έναρξη των εργασιών, η οποία σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής θα έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει…

Αύριο, Τρίτη 20 Απρίλη 2021, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, αναμένεται να εγκριθεί η επικαιροποίηση της οριζοντιογραφίας της μελέτης του έργου. Αυτή η διόρθωση της μελέτης κρίθηκε αναγκαία διότι, σύμφωνα με την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή “διαπιστώθηκε ότι τα υφιστάμενα πλάτη της οδού (πεζοδρόμια και οδόστρωμα) σε μερικές θέσεις διαφέρουν από τα πλάτη που εμφανίζονται στους χάρτες του Κτηματολογίου, τα στοιχεία των οποίων λήφθηκαν υπόψη για το σχεδιασμό του έργου στη φάση της μελέτης”.

Έτσι λοιπόν θα μειωθεί το πλάτος της οδού από 3,20 μέτρα στα 3 μέτρα. Επιπλέον θα καθοριστεί ως όριο ταχύτητας τα 30 χλμ. 

Ακόμη στην εισήγηση σημειώνεται ότι “προτείνεται να γίνουν σημειακές τροποποιήσεις όπου υπάρχουν διαμορφωμένεςείσοδοι-έξοδοι, με αποτέλεσμα κάποιες από τις θέσεις στάθμευσης που είχαν εγκριθεί να μετατοπίζονται και από εικοσιπέντε (25) οι θέσεις να γίνονται εικοσιτέσσερις (24). Επίσης, προτείνεται η χρήση εναλλακτικών τρόπων τοποθέτησης πρασίνου, οι οποίοι δεν θα είναι εις βάρος του ελεύθερου πλάτους των πεζοδρομίων (σ.σ. δεν θα φυτευτούν δηλαδή δέντρα). Τέλος, προτείνεται να προβλεφθεί από τώρα η μελλοντική διαμόρφωση του ανατολικού πεζοδρομίου στο ύψος των ερειπωμένων κτιρίων που σήμερα είναι περιφραγμένα. Έτσι μελλοντικά θα διαμορφωθούν και έξι (6) επιπλέον θέσεις στάθμευσης, με αποτέλεσμα το σύνολο των θέσεων να είναι τριάντα (30)”.

Το έργο της ανάπλασης της Αναγνωσταρά έχει προϋπολογισμό 850.000 ευρώ, ενώ ο ανάδοχος πρόσφερε έκπτωση 47,23%.

Μετά την απόφαση που θα πάρει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας, η απόφαση θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου γίνει η διόρθωση του σχετικού ΦΕΚ. 

Στ.Μ.