Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 15:07

Πρόταση ψηφίσματος στην Κοινότητα Καλαμάτας κατά του νομοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές

Ψήφισμα που τάσσεται κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τις αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των λαϊκών αγορών κατέθεσε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ο σύμβουλος Ηλίας Τσώλης…

Με το ψήφισμά του ο Ηλίας Τσώλης ζητά:

 -Να αποσυρθεί το νέο νομοσχέδιο και να αναμορφωθεί σε διαφορετικό προσανατολισμό από αυτόν της διάλυσης και ιδιωτικοποίησης των λαϊκών αγορών.

-  Να δοθούν περισσότερες άδειες και χώροι για την λειτουργία όσων παραγωγών επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές με ευνοϊκότερους όρους.

- Να υπάρξει ενίσχυση όλων των μικρών παραγωγών που έχουν πληγεί και οδηγούνται στον αφανισμό εξαιτίας της πανδημίας.

Όπως σημειώνει ο ίδιος ο κ. Τσώνης, “ο πρόεδρος και η πλειοψηφία του Συμβουλίου αρνήθηκαν τη συζήτηση του ψηφίσματος δηλώνοντας άγνοια του νομοσχεδίου και του θέματος, ενώ όλη η χώρα είναι σε διαμαρτυρία.  Δεσμεύτηκε όμως ότι το ψήφισμα θα έρθει στο επόμενο συμβούλιο της κοινότητας”.