Πέμπτη, 06 Μαϊος 2021 17:26

Μια περίπτωση αντιμετώπισης εργολάβου/διαγωνισμού στο Δήμο Καλαμάτας...

Ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ότι ο Δήμος Καλαμάτας πρέπει να επιστρέψει σε εργολάβο την εγγυητική επιστολή που εκείνος είχε υποβάλλει για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμό έργου, του οποίου έργου μάλιστα αρχικά είχε κριθεί ως προσωρινός ανάδοχος. Να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή είχε εισηγηθεί και η επιτροπή διαγωνισμού του έργου. Τότε όμως ο δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Μπασακίδης, επέμειναν να γίνει κατάπτωση της εγγυητικής υπέρ του Δήμου, ώστε να σταλεί “μήνυμα”... 

Ο επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας και για πολλά χρόνια πρώην διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Βασίλης Τζαμουράνης, είπε πει στην Οικονομική Επιτροπή ότι είναι παράνομο να μην επιστραφεί η εγγυητική, όμως ο δήμαρχος του απάντησε “πολιτικά λέμε πρέπει να διεκδικήσουμε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η νομοθεσία. Δεν είμαστε νομικοί εμείς εδώ. Αφήστε να το δουν αυτό οι νομικοί”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κοσμόπουλος, έχει χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο εργολάβο, σε συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, “αγαπημένο” της δημοτικής αρχής, ιδιαίτερα της προηγούμενης, σημειώνοντας μάλιστα ότι “η δημοτική αρχή ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα, του είχε δώσει 2-3 αναθέσεις μόνο την τελευταία χρονιά”.

Ο εργολάβος αυτός είχε κριθεί αρχικά προσωρινός ανάδοχος του έργου κατασκευών και συντηρήσεων σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Ακολούθησαν κάποιες ενστάσεις, ο ίδιος ο εργολάβος έκανε έγκαιρα γνωστοποίηση “επελθούσας οψιγενούς μεταβολής” και τελικά η επιτροπή διαγωνισμού ακύρωσε την προσφορά διότι μετά το διαγωνισμό δεν διέθετε ένα βασικό δικαιολογητικό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε με την ακύρωση της προσφοράς να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή, η δημοτική αρχή αποφάσισε στην Οικονομική Επιτροπή να μην επιστραφεί η εγγυητική ως έκφραση “μηνύματος” και στη συνέχεια το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε στο Δήμο ότι η εγγυητική πρέπει να επιστραφεί. 

Ο Βασίλης Κοσμόπουλος, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε πει ότι “ευελπιστώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα ξαναδώ κάποια ανάθεση στο ίδιο άτομο”, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο Δήμος να στείλει πολιτικό μήνυμα σε εργολάβους . 

Στ.Μ.