Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 07:28

Δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες στην Καλαμάτα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1.036.000 ΕΥΡΩ 
Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με χρηματοδότηση 1.036.000 ευρώ, η ίδρυση και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, με φορέα λειτουργίας το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας...

Στη μία Στέγη θα διαμένουν μόνιμα έως τέσσερα άτομα με Αυτισμό-Νοητική Υστέρηση, υψηλής λειτουργικότητας και στη δεύτερη Στέγη θα διαμένουν έως εννιά άτομα μέτριας/χαμηλής λειτουργικότητας.

Σκοπός της πράξης που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας είναι η εξυπηρέτηση ατόμων με Αυτισμό-Νοητική Υστέρηση, με στόχο την υποστήριξη, την αποϊδρυματοποίηση και την προαγωγή  της κοινωνικής ένταξής τους, που είτε δεν έχουν το κατάλληλο υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, είτε η οικογένεια δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. 

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, “οι «ένοικοι» που θα προσκληθούν, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα (13) άτομα και θα κριθούν από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Θα φιλοξενηθούν σε διώροφη κατοικία εντός της πόλης, με διαμόρφωση χώρων (κουζίνας, wc, κλπ), χώρων προσωπικού και με την ανάλογη προσβασιμότητα. (...) Θα στελεχωθεί από 13 άτομα έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου”. 

Προβλέπονται μία θέση νοσηλευτή, μία οδηγών/γενικών καθηκόντων, μία εργοθεραπευτή, μία ψυχολόγου, μία φυσιοθεραπευτή, μία διοικητικού προσωπικού και έξι φροντιστές, καθώς και τρία άτομα τακτικού προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας και δύο άτομα εξωτερικών συνεργατών, έναν οικονομολόγο-λογιστή και έναν νομικό με υπηρεσίες σύμβασης έργου. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για διάστημα έως 27 μηνών.