Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 08:45

Διαδικτυακή εκδήλωση για σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην επαρχία

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα την εμπειρία που αποκόμισαν Ιταλοί εκπαιδευόμενοι που επισκέφθηκαν την Καλαμάτα για να παρακολουθήσουν σεμινάριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε επαρχιακές περιοχές, θα πραγματοποιηθεί το σήμερα, Τετάρτη 15 Σεπτέμβρη, αργά το απόγευμα…

Σχετικά ο Οργανισμός Νεολαίας και Εκπαίδευσης Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ) “σε συνεργασία με τον ιταλικό εκπαιδευτικό οργανισμό New Horizons πραγματοποίησε σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε επαρχιακές περιοχές, στο πλαίσιο του προγράμματος "Social Start-up Cultivators" (KA1 Adult Staff Mobility) που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι οχτώ συμμετέχοντες από την Ιταλία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την έννοια και τις αξίες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να δουλέψουν εργαλεία σχεδιασμού και ενίσχυσης της βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και να διερευνήσουν τι γίνεται στην πράξη συναντώντας τις ιδιαίτερα φιλόξενες κοινωνικές επιχειρήσεις της περιοχής μας Ρέκτης, Πάλμη, Greenland και Νόστος. 

Με διάθεση να μοιραστεί και να απλωθεί αυτή η εμπειρία, ο συντονιστής οργανισμός New Horizons καλεί την Τετάρτη 15/9 στις 19.30 σε μία διαδικτυακή εκδήλωση όπου οι συμμετέχοντες θα μιλούν για την εμπειρία τους κατά το σεμινάριο καθώς και τις προσωπικές τους σκέψεις μετά από αυτό.  

(Η εκδήλωση φιλοξενείται στο facebook  με το όνομα «Social Start-up Cultivators' Sharing Event»)”.