Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012 01:12

Μεγάλος πονοκέφαλος στο Δήμο Καλαμάτας για τη μεταφορά των μαθητών

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ
Ο ουσιαστικά άγονος διαγωνισμός του Δήμου Καλαμάτας για τη μεταφορά των μαθητών εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και είναι ουσιαστικά άγονος, επειδή για τα περισσότερα από τα δρομολόγια δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι μεταφορείς, με αποτέλεσμα η μεταφορά των μαθητών να ανατεθεί στους ίδιους τους γονείς με ένα μικρό επίδομα.
Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι τώρα, στο τέλος του μήνα θα λήξει η σύμβαση μεταφοράς των μαθητών από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ και πλέον θα αναλάβουν αυτό το έργο οι μεταφορείς, που κατέθεσαν προσφορά κατά το διαγωνισμό, και οι ίδιοι οι γονείς.

Ωστόσο, ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, ανακοίνωσε ότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο η συγκεκριμένη σύμβαση να πάρει και νέα παράταση, μέχρι την ολοκλήρωση του σχολικού έτους. Ειδικότερα, σημείωσε ότι αυτές είναι οι πληροφορίες που έχει από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Διαφορετικά, αν λήξει δηλαδή η σύμβαση σε λίγες ημέρες, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, ιδίως με τη μεταφορά των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν 75 παιδιά με ειδικές ανάγκες, η μεταφορά των οποίων δεν έχει εξασφαλιστεί με το διαγωνισμό του Δήμου, και ο δήμαρχος ανέφερε χθες με πικρία ότι, δυστυχώς, κάποια από τα παιδιά αυτά θα αναγκαστούν οι γονείς τους να σταματήσουν να τα στέλνουν στα ειδικά σχολεία τους.
Ανάλογα ή και μεγαλύτερα προβλήματα, αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, καθώς οι μεταφορείς δεν έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό κρίνοντας ότι οι τιμές που έχει καθορίσει το υπουργείο είναι ασύμφορες.
Στ.Μ.