Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012 19:18

Μαθητές από όλη τη χώρα υποδέχεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Εκατοντάδες μαθητές, με τους δεκάδες εκπαιδευτικούς που τους συνοδεύουν, θα υποδεχτεί μέχρι το τέλος Απριλίου το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας.
Ήδη, τη Δευτέρα και την Τρίτη φιλοξενήθηκε στην Καλαμάτα η περιβαλλοντική ομάδα του Γενικού Λυκείου Ερμιόνης, που συμμετείχε στο πρόγραμμα «Αρχαία Μεσσήνη, ένα παράδειγμα αειφορικής διαχείρισης από το παρελθόν».

Αθροιστικά, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα υποδεχτεί 38 εκπαιδευτικούς και 354 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός των επισκέψεων στο ΚΠΕ Καλαμάτας είναι η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών, μέσω βιωματικών εργαστηρίων, και για το λόγο αυτό συνοδεύονται από τις περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών του σχολείου που υπηρετούν.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους, που συμμετέχουν στα διήμερα προγράμματα του ΚΠΕ, καλύπτονται μέσω της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών Πόρων.