Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 13:00

Εργατοτεχνίτες του υπουργείου Πολιτισμού στην Καλαμάτα μπαίνουν σε διαθεσιμότητα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
Έντεκα εργατοτεχνίτες από την Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΛΗ ΕΠΚΑ) Καλαμάτας και άλλοι πέντε από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας (26η ΕΒΑ) πρόκειται να βγουν άμεσα σε διαθεσιμότητα, εκτός αν πληρούν τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να εξαιρεθούν από το βίαιο αυτό μέτρο. Οι περισσότεροι προέρχονται από τον ΟΣΕ…

Επιπλέον, στις καταστάσεις της διαθεσιμότητας βρίσκεται και η Μαρίνα Γεωργούντζου, από την 26η ΕΒΑ, σχεδιάστρια.
Η κατάσταση με τους υπαλλήλους που ωθούνται στην έξοδο έφτασε την Πέμπτη, με εμπιστευτικό και εξαιρετικά επείγον έγγραφο, ενώ οι υποψήφιοι για διαθεσιμότητα είχαν προθεσμία μέχρι σήμερα, το αργότερο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης.
Οι εργατοτεχνίτες της ΛΗ ΕΠΚΑ που περιλαμβάνονται στην κατάσταση είναι οι: Αναστάσιος Γκόγκας, Δημήτριος Γκομεσης, Μαρίνος Δημητρουλόπουλος, Λεωνίδας Κοντοδήμος, Σπυρίδων Κουλαφέτης, Παναγιώτης Λίβας, Βασίλειος Μπάκας, Πέτρος Σταυρόπουλος, Γεώργιος Τσιλικας, Αναστάσιος Χριστόπουλος και Νικόλαος Χρονόπουλος.
Οι εργατοτεχνίτες της 26ης ΕΒΑ που περιλαμβάνονται στην κατάσταση με τους υποψήφιους για διαθεσιμότητα είναι οι: Αθανάσιος Κορμόπουλος, Δημήτριος Κορμόπουλος, Βασίλειος Μυλωνάς, Ηλίας Μωραγιάννης και Αναστάσιος Σταθάς.
Στ.Μ.