Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 16:38

Κλείνει η Αριστοδήμου με την αμφιδρόμηση της Βασιλέως Γεωργίου

Με την αμφιδρόμηση της Βασιλέως Γεωργίου θα κλείσει η νησίδα και θα "κοπεί" η Αριστοδήμου, εκτός εάν τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης, που προς το παρόν αποκλείεται λόγω κόστους... Με την αμφιδρόμηση της Βασιλέως Γεωργίου θα κλείσει η νησίδα και θα "κοπεί" η Αριστοδήμου, εκτός εάν τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης, που προς το παρόν αποκλείεται λόγω κόστους...

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

ΦΟΡΤΩΝΕΤΑΙ Η ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Το «κόψιμο» της Αριστοδήμου, η οποία δεν θα μπορεί να διασχίσει διαμπερώς τη Βασιλέως Γεωργίου μετά την αμφιδρόμησή της, είναι το μόνο ζήτημα που φαίνεται να προβληματίζει τη δημοτική αρχή Καλαμάτας…

Η Αριστοδήμου, ως πλησιέστερη παράλληλη της Αριστομένους, με διαμπερή ροή μέχρι την Πλάτωνος, είναι σήμερα εξαιρετικής σημασίας δρόμος για το «μοίρασμα» του κυκλοφοριακού φόρτου από το κέντρο ή τη βόρεια πλευρά του αστικού ιστού προς το νότο της πόλης.
Όμως, η αμφιδρόμηση της Βασιλέως Γεωργίου και το κλείσιμο της νησίδας της στην Αριστοδήμου, έρχεται να κόψει τη ροή αυτού του τόσο σημαντικού δρόμου και να φορτώσει επιπλέον κίνηση στην Αριστομένους.
Το ότι η κίνηση της Αριστοδήμου θα μεταφερθεί στην Αριστομένους το λέει ο ίδιος ο εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου, που ανέλαβε να τεκμηριώσει την απόφαση της δημοτικής αρχής για την αμφιδρόμηση της Βασιλέως Γεωργίου. Γράφει ο εξωτερικός συνεργάτης της δημοτικής αρχής, Σπύρος Παρασκευόπουλος (Μελετητική Μεταφορών), απαντώντας σε παρατηρήσεις του Τμήματος Κυκλοφορίας του Δήμου: «Οι οδοί Αριστομένους και Αριστοδήμου εξυπηρετούν μια παράλληλη ροή της Αριστοδήμου και είναι φυσικό το κλείσιμο της Αριστοδήμου με νησίδα να φορτίσει την Αριστομένους, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής (βέβαια αυτό μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των οδηγών ώστε πολλοί από αυτούς να αποφύγουν τη διέλευση από το κέντρο με ευεργετικά αποτελέσματα, αλλά δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε το τι ακριβώς θα γίνει)… Δεν έχουμε στοιχεία για να υπολογίσουμε το μήκος των ουρών που θα δημιουργηθούν στην Αριστοδήμου, επαναλαμβάνουμε όμως ότι αυτές οι ουρές θα αποτελέσουν ένα αντικίνητρο για τη διαμπερή διέλευση του κέντρου».
Σημειώνεται ότι ο μελετητής βάζει την εναλλακτική λύση της εγκατάστασης φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή της Αριστοδήμου με τη Βασιλέως Γεωργίου, ώστε να διατηρηθεί η ροή της πρώτης. Όμως η δημοτική αρχή κατ’ αρχήν απορρίπτει τη λύση αυτή, κυρίως επειδή ο φωτεινός σηματοδότης είναι ακριβός.
Στ.Μ.