Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 19:07

Σε ιδιώτες τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Σε ιδιωτική εταιρεία της Αθήνας, την «clevermedia» ανατέθηκε η απομαγνητοφώνηση και δακτυλογράφηση των πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Δήμου Καλαμάτας. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου έχει εξαντληθεί και δεν μπορεί να συνεχίσει μόνο του αυτό το κρίσιμο έργο…

Η ανάδοχος εταιρεία φαίνεται ότι έχει εμπειρία στην απομαγνητοφώνηση πρακτικών καθώς έχει αναλάβει και άλλα τέτοια έργα, ιδιαίτερα σε δικαστήρια της χώρας. Ωστόσο μοιάζει αδύνατο να καταφέρει να κάνει την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι υπάλληλοι του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου, οι οποίοι έχουν την εμπειρία, τη γνώση και την αίσθηση του καθήκοντος.
Εκείνο που προκαλεί ενδιαφέρον, στο κείμενο της σύμβασης που υπεγράφη, είναι ότι δεν επιβάλλεται στην εταιρεία να κάνει απολύτως επακριβή απομαγνητοφώνηση, αλλά «να προσπαθεί» να κάνει επακριβή απομαγνητοφώνηση! Γράφει χαρακτηριστικά η σύμβαση για την ανάδοχο: «Να προσπαθεί, ώστε, στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα να απεικονίζονται ακριβώς οι διάλογοι των μελών των συλλογικών οργάνων και να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα του κειμένου από άποψη γραμματική, συντακτική, εκφραστική και δομής». Είναι γνωστό ότι εάν προσπαθήσεις να βελτιώσεις τη δομή του προφορικού λόγου μπορεί να προκαλέσεις την αλλοίωση ενός νοήματος.
Επισημαίνεται ακόμη ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να έχουν χωρίς άδεια πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, παρ’ ότι οι συνεδριάσεις είναι σύμφωνα με το νόμο δημόσιες.
Η αμοιβή της εταιρείας ανέρχεται σε 35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ώρα συνεδρίασης και η σύμβαση ισχύει μέχρι το τέλος του χρόνου, με δυνατότητα δίμηνης παράτασης, μέχρι του συνολικού ποσού των 3.997,50 ευρώ με το ΦΠΑ.
Στ.Μ.