Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 15:14

Κάμερες στο Πάρκο Σιδηροδρόμων για τα εκθέματα του υπαίθριου μουσείου

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΙΔΙΩΤΗΣ!
Κάμερες εγκαθίστανται στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν οι περαιτέρω κλοπές εξαρτημάτων αξίας από τα βαγόνια και τις μηχανές του μοναδικού υπαίθριου μουσείου σιδηροδρόμων της χώρας…

Ωστόσο την παρακολούθηση μέσω των καμερών δεν θα την κάνει ο Δήμος αλλά ο ιδιώτης στον οποίο ανατέθηκε η εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος!
Ο Δήμος έχει παραχωρήσει βαγόνια σε συλλόγους όχι μόνο για να εξασφαλιστεί στέγη για τις δραστηριότητές τους αλλά και με σκοπό τα βαγόνια αυτά να διατηρηθούν σε μια καλή κατάσταση. Πρόσφατα όμως εκπρόσωποι των συλλόγων διαπίστωσαν ότι διάφορα εξαρτήματα έχουν κλαπεί. Πρόκειται είτε για εξαρτήματα μουσειακής αξίας είτε για μεταλλικά είδη που μεταπωλούνται παρανόμως.
Με τις κλοπές αυτές αφενός χάνεται η μουσειακή αξία των εκθεμάτων, αφετέρου όμως αυτά περιέρχονται σε δυσχερή κατάσταση λόγω των σοβαρών φθορών που προκαλούνται.
Ο Δήμος άμεσα κατάθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων ενώ από τότε η αστυνομία εποπτεύει όσο μπορεί το χώρο. Επιπλέον αποφασίστηκε να εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης, συνολικού κόστους 3.600 ευρώ.
Στη σχετική σύμβαση σημειώνεται σχετικά με το ρόλο που ανατίθεται στον ιδιώτη: «Η εγκατάσταση του καταγραφικού και των υπολοίπων εξαρτημάτων θα γίνει στον πρώτο όροφο του παλιού σταθμού του ΟΣΕ. Επίσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση του Δήμου να παρακολουθεί και να καταγράφει όποιες κινήσεις στον έξω χώρο του κτηρίου, εντός πέντε εργασίμων ημερών. Το παρόν συμφωνητικό ισχύει από την υπογραφή του (σ.σ. 23 12 2013) μέχρι 30 12 2013».
Στ.Μ.