Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013 14:06

Καλλιτεχνική σύμβουλος στο Κέντρο Χορού Καλαμάτας με 19.500 ευρώ για οκτώ μήνες

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Η Στεριανή Τσιτζιλώνη, άνθρωπος του χορού με εξαιρετικό βιογραφικό, επιλέχτηκε ως καλλιτεχνική σύμβουλος του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, για το διάστημα από τις 9 Δεκέμβρη 2013 έως τις 8 Αυγούστου 2014. Για τη θέση είχε υποβάλει αίτηση και ο Σαράντος Κωτσιόπουλος…

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φάρις», εγκρίθηκε η «σύναψη σύμβασης έργου με την κα Στεριανή Τσιντζιλώνη, ως καλλιτεχνικής συμβούλου του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.), για το χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, ήτοι από 9/12/2013 έως 8/8/2014 με συνολικό κόστος για την Κ.Ε. Φάρις 19.500 ευρώ».
Η αξιολόγηση των δύο υποψηφίων για τη θέση έγινε από επιτροπή που ορίστηκε από το συμβούλιο της Φάρις. Η επιτροπή εισηγήθηκε «προς το Δ.Σ. να ανατεθεί το έργο στην κα Στεριανή Τσιτζιλώνη διότι από το βιογραφικό της και τα πιστοποιητικά που κατέθεσε έχει μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα που έχουν σχέση με την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ειδικά Φεστιβάλ Χορού».
Στ.Μ.