Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 20:07

Η Ελλάκτωρ άφησε "μπουκάλα" το Δήμο Καλαμάτας…

ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Αφού άφησε μια ολόκληρη πόλη στο περίμενε για οκτώ χρόνια περίπου, η εταιρεία στην οποία ο Δήμος Καλαμάτας είχε αναθέσει την εκμετάλλευση των πάρκινγκ του Νέδοντα φεύγει χωρίς να έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις, με βασικότερη την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης μπροστά από τα Δικαστήρια και το Διοικητήριο…

Δικαιώνονται λοιπόν όσοι υποστήριζαν ότι η σύμβαση ήταν λεόντειος υπέρ της αναδόχου εταιρείας, που ήταν η «Παντεχνική», η οποία έχει περάσει στον έλεγχο της «Ελλάκτωρ», διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Λεωνίδας Μπόμπολας.
Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκε ότι η «Ελλάκτωρ» αφήνει στο Δήμο τα πάρκινγκ του Νέδοντα, ζητώντας πίσω τα μηχανήματα τα οποία έχει εγκαταστήσει εκεί. Η εταιρεία αφήνει να εννοηθεί ότι ο λόγος που δεν προχώρησε η κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ είναι το ότι ο Δήμος δεν εξέδωσε έγκαιρα την απαραίτητη οικοδομική άδεια, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που άλλαξε τα δεδομένα για την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Σε σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου επισημαίνονται τα εξής: «Λύεται αζημίως για το Δήμο Καλαμάτας η διαφορά με την Παντεχνική AE (που ανήκει πλέον στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ) σχετικά με τη διαχείριση των parking του Νέδοντα και την κατασκευή υπογείου χώρου σταθμεύσεως. Τη βούληση των εταιρειών Ελλάκτωρ ΑΕ και Π&Π Στάθμευση ΑΕ εξέφρασαν με από κοινού επιστολή τους προς το Δήμαρχο ο Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος της πρώτης και ο Άγγελος Γιόκαρης, Διευθύνων Σύμβουλος της δεύτερης. Στην επιστολή αυτή, που απαντά σε σχετικές κρούσεις του Δήμου Καλαμάτας κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
«Όπως έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα τις υπηρεσίες του Δήμου, στο διάστημα που απαιτήθηκε ώστε να επιλυθούν τα διαδικαστικά και εκτός ευθύνης της Αναδόχου, προβλήματα τα οποία είχαν και στο παρελθόν εμποδίσει την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας του κτηρίου του Υπόγειου Σταθμού Αριστομένους, η τρέχουσα οικονομική συγκυρία στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς επιδεινώθηκε δραματικά με αποτέλεσμα να μεταβληθούν ουσιωδώς αρνητικά οι όροι εκτέλεσης του Έργου για τον Ανάδοχο.
Συμπερασματικά, οι παραπάνω λόγοι ανωτέρας βίας καθιστούν πλέον την επένδυση του Υπόγειου Σταθμού Αριστομένους με τους όρους που επρόκειτο να υλοποιηθεί μη βιώσιμη οικονομικά ενώ παράλληλα δεν εξυπηρετείται το Δημόσιο Συμφέρον.
Κατά συνέπεια συναινούμε στην λύση αζημίως της αρχικής μεταξύ μας Σύμβασης Παραχώρησης, με υποβολή από αμφότερα τα μέρη δηλώσεων περί μη άσκησης αξιώσεων και απαιτήσεων». Επίσης, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ζητούν την επιστροφή του εξοπλισμού των υπαίθριων Σταθμών.
Σημειώνεται ότι με απόφαση προηγούμενης Δημοτικής Αρχής είχαν παραχωρηθεί στην Παντεχνική ΑΕ για εκμετάλλευση τα parking του Νέδοντα, με υποχρέωση της εταιρείας να κατασκευάσει υπόγειο parking.
Η τωρινή Δημοτική Αρχή προσέφυγε στα Δικαστήρια, τα οποία εξέδωσαν δύο αποφάσεις υπέρ του Δήμου, αλλά η δικαστική διαμάχη δεν είχε τελεσιδικήσει. Υπήρξε συνεννόηση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία τα parking του Νέδοντα περιήρχοντο στο Δήμο, ενώ η εταιρεία είχε υποχρέωση – σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – να κατασκευάσει υπόγειο parking μπροστά στα Δικαστήρια και να το εκμεταλλεύεται για 27 χρόνια. Επίσης, έγιναν κρούσεις από το Δήμο στην εταιρεία είτε για υπογραφή συμφωνητικού είτε για αποδέσμευση. Η σχετική διαδικασία δεν προχώρησε, ούτε υπεγράφη νέο συμφωνητικό τελικά.
Κατόπιν της προαναφερθείσας επιστολής των κ. Λεωνίδα Μπόμπολα και Άγγελου Γιόκαρη, τα parking του Νέδοντα τίθενται στη διαχείριση του Δήμου Καλαμάτας χωρίς καμία αμφισβήτηση, με αποτέλεσμα αυτός να μπορεί να αναδιοργανώσει πλήρως το καθεστώς της ελεγχόμενης στάθμευσης. Επιπλέον, ο Δήμος μπορεί άμεσα να προχωρήσει στην υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ / ΕΣΠΑ μιας περιοχής 10 στρεμμάτων (Ουζάκια), από την οδό Ξενοφώντος μέχρι την οδό Μακεδονίας».
Στ.Μ.