Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 16:12

Μετά το "rotation" έρχεται η προκήρυξη για τους προϊσταμένους του Δήμου Καλαμάτας...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Προεκλογικά και αφού τα προηγούμενα χρόνια ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, μετακινούσε τους προϊσταμένους από Υπηρεσία σε Υπηρεσία με δικά του κριτήρια και στη λογική του "rotation", θα γίνουν κρίσεις για την επιλογή των προϊσταμένων με τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία…

Οι υπάλληλοι του Δήμου που ενδιαφέρονται να κριθούν ως προϊστάμενοι καλούνται να υποβάλουν τις επόμενες ημέρες αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών.
Οι υποψήφιοι θα κριθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και όσοι επιλεγούν ως διευθυντές θα τοποθετηθούν στις διευθύνσεις του Δήμου, με απόφαση του δημάρχου, που έχει την ευθύνη να επιλέξει σε ποια διεύθυνση θα τοποθετήσει τον καθένα. Ανάλογη είναι η διαδικασία και για την επιλογή των τμηματαρχών.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει 10 διευθύνσεις (είχε 11 αλλά καταργήθηκε η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) και 35 Τμήματα. Πολλοί κρίνουν ότι είναι υπερβολικά πολλές οι διευθύνσεις και τα τμήματα και θεωρούν ότι με λιγότερες η λειτουργία του Δήμου θα ήταν πιο ευέλικτη και ίσως αποτελεσματική. Ωστόσο όσο λιγότερες είναι οι διευθύνσεις και τα τμήματα τόσο λιγότεροι είναι οι προϊστάμενοι…
Στ.Μ.