Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014 21:15

Θέση γενικού διευθυντή προκηρύχθηκε στο Δήμο Καλαμάτας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Γενικό Διευθυντή θα αποκτήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Καλαμάτας. Η θέση του Γενικού Διευθυντή προβλέπεται στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και με απόφαση του δημάρχου καλούνται όσοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους…

Το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο για την υπηρεσιακή δομή των Δήμων δεν προέβλεπε θέση γενικού διευθυντή όμως ο Καλλικράτης έφερε και τη συγκεκριμένη αλλαγή.
Με απόφαση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, προκηρύχθηκε η θέση του γενικού διευθυντή, ο οποίος, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου στο Δήμο και να έχει πτυχίο πανεπιστημίου.
Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές μέχρι 26 Φεβρουαρίου, στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών.
Στ.Μ.