Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 18:13

Κρίση και στα κυλικεία των σχολείων Καλαμάτας

«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
Η κρίση έχει προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα και στα κυλικεία των σχολείων, οι υπεύθυνοι των οποίων ζητούν ομαδικώς «κούρεμα» 20% του μισθώματος που καταβάλλουν στο Δήμο Καλαμάτας.
Πράγματι η Σχολική Επιτροπή για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου ικανοποίησε το αίτημα, αφού πρώτα γνωμοδότησε θετικά η Επιτροπή Διακανονισμού για τις εμπορικές μισθώσεις. Αντίθετα, η Σχολική Επιτροπή για τα Γυμνάσια και Λύκεια απέρριψε την πρόταση του προέδρου, Γιώργου Καρβέλη, για «κούρεμα» 20%, επειδή αυτός δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τη μείωση της κίνησης στα κυλικεία, ώστε να μειωθεί και το μίσθωμα.

Όσον αφορά στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Δημοτικά Σχολεία στα οποία μειώθηκε το μίσθωμα των κυλικείων είναι της Παραλίας Βέργας, το 1ο Δημοτικό, το 6ο, το 7ο , το 14ο,  το 9ο, το 13ο,  το 16ο, το 18ο, το 22ο και το 24ο.