Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 20:37

Ερωτήματα προς το δήμαρχο για το έργο προστασίας των ακτών στη Μ. Μαντίνεια

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ-ΛΑΤΟΜΟ
Απαντήσεις από το δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, για το αν το έργο προστασίας των ακτών της Μικράς Μαντίνειας έγινε σύμφωνα με όσα προέβλεπαν η μελέτη περιβαλλοντικών όρων και η τεχνική μελέτη, ζητάει ο μηχανικός κατασκευαστής και λατόμος-προμηθευτής αδρανών υλικών, Γιώργος Μαλλίρης…

«Παρακαλώ θερμά κ. Δήμαρχε για μια σύντομη απάντησή σας, μιας και το έργο έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου, αν χρειαστεί, να προασπίσω τα συμφέροντά μου προσφεύγοντας στους αρμοδίους ελεγκτικούς μηχανισμούς», σημειώνει ο Γιώργος Μαλλίρης, σε κείμενό του που το κοινοποίησε και στους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Ο αιτών γράφει στην επιστολή του: «Κύριε Δήμαρχε, πρόσφατα σας άκουσα να δηλώνετε στα ΜΜΕ ότι ολοκληρώθηκε το έργο προστασίας των ακτών της Μικράς Μαντίνειας με φορέα εκτέλεσης το Δήμο Καλαμάτας και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, γεγονός που το εκτιμώ τόσο ως μηχανικός κατασκευαστής (έχω κατασκευάσει παρόμοιο έργο στον Κορδία το 2004) όσο και ως λατόμος-προμηθευτής αδρανών υλικών (διατηρώ το μοναδικό λατομείο στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας). Έχοντας ίδια αντίληψη για το προσωπικό σας ενδιαφέρον και την ευαισθησία σας για το περιβάλλον, με τους συνεχείς ελέγχους που έκανε το Τμήμα Περιβάλλοντος της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του οποίου προΐσταστε παλαιότερα ως Αντινομάρχης, αλλά και το έννομο συμφέρον υπό τις προρρηθείσες ιδιότητές μου, θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν έχουν γίνει και τώρα οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί και ποιοτικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες σας».
Ο κ. Μαλλίρης ζητάει απαντήσεις από το δήμαρχο για τα εξής: «Συγκεκριμένα παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν τα λατομεία από τα οποία προμηθευτήκατε τα αδρανή υλικά που ενσωματώθηκαν στο έργο τηρούσαν τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπει η Κοινή Απόφαση (…) που ορίζει: Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, …, μπορούν να εξασφαλιστούν από υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα λατομεία, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς».
Ακόμη ο κ. Μαλλίρης ζητάει να ενημερωθεί εάν οι φυσικοί ογκόλιθοι που ενσωματώθηκαν στο έργο ανταποκρίνονται ποιοτικά σε όσα ορίζουν οι κανονισμοί και οι νόμοι.
Επιπλέον δε σημειώνει: «Επίσης, επειδή μέρος των ογκολίθων προέρχεται από αλίευση, πράγμα το οποίο δεν προβλεπόταν στη μελέτη που δημοπρατήθηκε, κάτι που όπως αντιλαμβάνεστε αλλάζει δραματικά τους όρους ανταγωνισμού, θα ήθελα να με πληροφορήσετε: 1. Αν στους ογκολίθους από αλίευση εφαρμόστηκε νέα μειωμένη τιμή (που πρέπει να είναι το 50% περίπου της τιμής των ογκολίθων λατομείου σύμφωνα με τα κρατικά τιμολόγια) ή όχι. 2. Εάν η αλλαγή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία και πως δικαιολογείται η μη εξαρχής πρόβλεψή τους, κάτι που θα μείωνε τόσο τον προϋπολογισμό το έργου όσο και την αμοιβή του μελετητή (φημολογείται κόστος μελέτης 530.000 ευρώ). 3. Εάν η παραπάνω μεταβολή εγκρίθηκε από συλλογικό όργανο του Δήμου (Δημ. Συμβούλιο ή Δημ. Επιτροπή)».
Στ.Μ.