Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 17:03

Μόνο σε όποιον έχει μεγάλη ανάγκη θα δώσει άδεια ο δήμαρχος Καλαμάτας

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, αφαίρεσε από τους διευθυντές του Δήμου την αρμοδιότητα να εγκρίνουν τις άδειες των υφισταμένων τους. Άδειες για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα δίνονται μόνο από το δήμαρχο, ο οποίος και θα αξιολογεί αν υφίσταται μεγάλη ανάγκη να πάρει άδεια κάποιος υπάλληλος!...

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, αφαίρεσε από τους διευθυντές του Δήμου την αρμοδιότητα να εγκρίνουν τις άδειες των υφισταμένων τους. Άδειες για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα δίνονται μόνο από το δήμαρχο, ο οποίος και θα αξιολογεί αν υφίσταται μεγάλη ανάγκη να πάρει άδεια κάποιος υπάλληλος!...

Γράφει σχετικά σημερινό δελτίο Τύπου του Δήμου: «Ο Δήμαρχος ζήτησε απ’ όλους τους υπαλλήλους να βρίσκονται στις υπηρεσίες τους κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επειδή η πόλη και ο ευρύτερος Δήμος θα υποδεχθούν χιλιάδες τουρίστες και καταγόμενους από την περιοχή μας που διαμένουν αλλού, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών αφαιρείται από τα στελέχη του Δήμου και αυτές θα υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο και μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης για τον υπάλληλο».