Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 22:38

Καταγγελία για τα κριτήρια εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Ως εργαζόμενη μητέρα, φέτος είχα την δυνατότητα να αιτηθώ για μια θέση σε παιδικό σταθμό του Δήμου Καλαμάτας και μέσω ΕΣΠΑ αλλά και απευθείας στα αρμόδια γραφεία του Δήμου. Στα τελικά αποτελέσματα του…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Ως εργαζόμενη μητέρα, φέτος είχα την δυνατότητα να αιτηθώ για μια θέση σε παιδικό σταθμό του Δήμου Καλαμάτας και μέσω ΕΣΠΑ αλλά και απευθείας στα αρμόδια γραφεία του Δήμου. Στα τελικά αποτελέσματα του…

…ΕΣΠΑ είμαι στις επιλαχούσες λόγω αυξημένης ζήτησης των δομών που προτίμησα, συμπεριλαμβανομένου και του Α' δημοτικού σταθμού Καλαμάτας.
Όταν αναρτήθηκαν τα ονόματα παιδιών που έγιναν δεκτά για εγγραφές και επανεγγραφές από τον δήμο δεν είχαμε θέση σε κανέναν από τους τρεις σταθμούς που είχα δηλώσει στην αίτησή μου.
Επισκέφθηκα το αρμόδιο γραφείο για να μάθω με ποια ακριβώς κριτήρια γίνεται η επιλογή και με λύπη μου διαπίστωσα ότι συγκεκριμένο σύστημα μοριοδότησης δεν υπάρχει!!!
Λαμβάνεται υπόψιν αν εργάζεται η μητέρα, η τριτεκνία και το χαμηλό εισόδημα, γενικά και αόριστα…αποφασίζει το αρμόδιο συμβούλιο!!!
Άρα να υποθέσω ότι 39 παιδιά στις νέες εγγραφές και 35 παιδιά στις επανεγγραφές του Α', Δ' και Ε' σταθμού που είχα δηλώσει είναι τριτέκνων οικογενειών με πιο χαμηλό εισόδημα από το δικό μας και αδιαμφισβήτητα εργαζόμενων μητέρων!!!
Μόνο να υποθέσω μπορώ…..όπως κάλλιστα μπορώ και να υποθέσω ότι προτεραιότητα στις εγγραφές έχει ''ο γνωστός του γνωστού'' !
Άσχετα με το τι λύση θα επιλέξω τελικά για να απασχοληθεί το παιδί μου δημιουργικά ώστε να συνεχίσω να εργάζομαι, απαιτώ σαν πολίτης, από τον Δήμαρχο κ. Νίκα τον οποίο και ψήφισα, να εφαρμόσει ένα αξιοκρατικό σύστημα μοριοδότησης στο οποίο να υπάρχει διαφάνεια και συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής ώστε να δίνονται οι θέσεις σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται.
ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΥΤΕ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ!!!
Νίκη Αντωνιάδου