Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2014 01:25

Η παράταξη Μάκαρη λέει ότι οι θέσεις της δεν προβάλλονται στα ΜΜΕ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ Η ΙΔΙΑ 
Ότι τα Μέσα Ενημέρωσης δεν προβάλλουν τις θέσεις της, θεωρεί η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη, που αποφάσισε να τις παρουσιάζει η ίδια μετά από κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κανονισμός του Δημοτικού Παντοπωλείου, η μη εγγραφή δεκάδων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, οι απευθείας αναθέσεις στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης,…

ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ Η ΙΔΙΑ 
Ότι τα Μέσα Ενημέρωσης δεν προβάλλουν τις θέσεις της, θεωρεί η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη, που αποφάσισε να τις παρουσιάζει η ίδια μετά από κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κανονισμός του Δημοτικού Παντοπωλείου, η μη εγγραφή δεκάδων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, οι απευθείας αναθέσεις στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης,…

…η μη παραχώρηση γραφείου και υποστήριξης στις μειοψηφίες είναι μερικά από τα θέματα για τα οποία η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη έχει συγκεκριμένες θέσεις και τις παρουσιάζει σε χθεσινό της δελτίο Τύπου, το οποίο έχει ως εξής: «Καθώς οι περισσότερες από τις τοποθετήσεις του συνδυασμού μας κατά τη διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και με δεδομένη την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τα θέματα που αναδεικνύει ο συνδυασμός μας και που αφορούν σημαντικά προβλήματα της πόλης, αποφασίσαμε την παρουσίαση ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μετά από κάθε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου των θέσεων και των παρεμβάσεων μας. Ξεκινάμε λοιπόν με κάποια από τα ζητήματα που θέσαμε κατά τα δύο προηγούμενα δημοτικά συμβούλια:
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Ο κανονισμός που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή είναι πρόχειρος, αποτελεί αντίγραφο αντίστοιχου κανονισμού του Δήμου Βόλου, χωρίς καμία προσπάθεια προσαρμογής στις τοπικές ανάγκες. Παράλληλα αποδυναμώνει τους εθελοντές αφού τους υποβαθμίζει σε απλούς εκτελεστές των αποφάσεων της διοίκησης και δημιουργεί μια νέα δημαρχοκεντρική υπηρεσία. Στην εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης οι δημοτικές υπηρεσίες πρόνοιας πρέπει να λειτουργούν με βάση τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας αλλά και του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο που αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση καταθέσαμε μια σειρά προτάσεων για μια ανθρώπινη διαχείριση των δομών αυτών  
2. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Είναι απαραίτητο να ικανοποιηθούν όλες οι εκκρεμούσες αιτήσεις για εισαγωγή παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα από τις 530 αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί οι 180 και ο Δήμος οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατό μέσο για την εξασφάλιση και των υπόλοιπων θέσεων έτσι ώστε να μην μείνει καμιά οικογένεια χωρίς πρόσβαση σε παιδικό σταθμό.
3. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ: Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις με τις οποίες έρχεται σε προγραμματική σύμβαση ο Δήμος, εκφράσαμε την άποψη ότι πρέπει να μην υποκρύπτουν απευθείας ανάθεση για την οποία είμαστε αντίθετοι, να εξασφαλίζουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των συμμετεχόντων σε αυτές και να μην εκχωρούνται αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου σε αυτές.
4. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ: Η άποψη του συνδυασμού είναι ότι αφού αποδεδειγμένα οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες πρέπει να επαναπροσληφθούν και ο Δήμος θα πρέπει να βοηθήσει με κάθε μέσο προς αυτή την κατεύθυνση.
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Θέσαμε το βασικό θέμα δημοκρατικής λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου αφού για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν διατίθεται από τη δημοτική αρχή χώρος για να στεγαστεί η αντιπολίτευση έτσι ώστε να επιτελεί αποδοτικά το ρόλο της και να έχουν την δυνατότητα οι δημότες να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τα μέλη της. Κάτι τέτοιο επιβάλλεται με βάση το νόμο 3852 περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης "Πρόγραμμα Καλλικράτης" (άρθρο 66 παράγραφος 7). Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει: «Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων η Δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο καθώς και γραμματειακή υποστήριξη».
6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Είναι πολύ σημαντική υπόθεση για την πόλη μας και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι προς αυτό τον σημαντικό στόχο. Η δημοτική αρχή έχει ήδη καθυστερήσει. Ενώ τον τελευταίο χρόνο δεν είχε κάνει καμιά αναφορά στο θέμα έφερε προς ψήφιση ένα έτοιμο κοστολογημένο σχέδιο προετοιμασίας φακέλου χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση και ο απαραίτητος διάλογος. Ο συνδυασμός μας είναι θετικός με τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας υπό προϋποθέσεις: Να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και συνεχής έλεγχος των οικονομικών παραμέτρων του εγχειρήματος σε κάθε φάση της διεκδίκησης από την σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας έως και την παράδοση του τελευταίου υποέργου. Να υπάρξει επαρκής εξασφάλιση πόρων εκ των προτέρων. Είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας της Καλαμάτας τόσο στην διεκδίκηση, στην προετοιμασία αλλά και στην επιτέλεση του σημαντικού αυτού εγχειρήματος. Δεν πρέπει να περιοριστεί η διεκδίκηση στα στενά όρια της πόλης της Καλαμάτας αλλά να συμπεριλάβει και τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες αλλά και τις γειτονικές ιστορικές πόλεις.
7. ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Σε πλήρη αντίθεση με την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας η περιοχή πέριξ των οδών Αριστοδήμου και Αναγνωσταρά παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης με στενά και αρκετές φορές χωμάτινα πεζοδρόμια, υπέργειους κάδους απορριμμάτων και ανεπαρκή φωτισμό και καθαριότητα. Και όλα αυτά σε μια περιοχή που διαθέτει δίκτυο οπτικών ινών από το πρόγραμμα “Έξυπνος Οικισμός”. Το πρόγραμμα αυτό κόστισε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και παραμένει ανενεργό. Αποτελεί ένα μνημείο σπατάλης χρημάτων αλλά και αδιαφορίας.