Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2014 04:02

Μεγάλο σκάφος ζητούν οι λιμενικοί τους οποίους επισκέφθηκε ο Πετράκος

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
Μεγάλο σκάφος χρειάζεται απαραιτήτως το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, προκειμένου να είναι δυνατή η καλύτερη αστυνόμευση σε ολόκληρο τον Μεσσηνιακό Κόλπο. Είναι ανάγκη ακόμη η βελτίωση και επέκταση των εγκαταστάσεων του Λιμεναρχείου, η κάλυψη των κενών σε αξιωματικούς  και…

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
Μεγάλο σκάφος χρειάζεται απαραιτήτως το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, προκειμένου να είναι δυνατή η καλύτερη αστυνόμευση σε ολόκληρο τον Μεσσηνιακό Κόλπο. Είναι ανάγκη ακόμη η βελτίωση και επέκταση των εγκαταστάσεων του Λιμεναρχείου, η κάλυψη των κενών σε αξιωματικούς  και…

…και η αντιμετώπιση των ζητημάτων που δημιουργούνται από την κατάργηση υπηρεσιών, όπως του Λιμενικού Σταθμού Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη. Για όλα αυτά τα ζητήματα καθώς και για τα θεσμικά τους αιτήματα, ενημέρωσαν τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάση Πετράκο, τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου Πελοποννήσου.
Ο Θανάσης Πετράκος επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο προκειμένου να ενημερωθεί για όλα αυτά τα θέματα, ενώ είχε συνάντηση και με τον Λιμενάρχη και τον Υπολιμενάρχη. Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο του πολιτικού του γραφείου, «στη συνάντηση οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενημέρωσαν το Βουλευτή ότι ενόψει της κατάρτισης του νέου Π.Δ. για τις μεταθέσεις το Υπουργείο δεν έχει καλέσει την Ομοσπονδία των Λιμενικών να εκφράσει τις απόψεις της. Συνεπώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους Λιμενικούς ότι το νέο Π.Δ. θα είναι δυσμενές και δεν θα προβλέπει αντικειμενικά κριτήρια για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις με σκοπό να εφαρμοστούν από το Υπουργείο ρουσφετολογικές πρακτικές.
Στη συνέχεια τέθηκαν στο Βουλευτή από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους υπηρεσιακούς παράγοντες τα εξής θέματα:
1.   Η ανάγκη προμήθειας μεγάλου σκάφους ώστε να είναι δυνατή η αστυνόμευση της περιοχής ευθύνης του Λιμεναρχείου Καλαμάτας που πρακτικά εκτείνεται από το ακρωτήριο Ταίναρο έως και το ακρωτήριο Ακρίτα. Σημείωσαν ότι το σκάφος που υπάρχει σήμερα είναι μικρών δυνατοτήτων και ακατάλληλο για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας, που απαιτούνται για την αποτελεσματική αστυνόμευση του Μεσσηνιακού κόλπου.
2.   Η ανάγκη επισκευής του κτιρίου που στεγάζεται το Λιμεναρχείο και την επέκτασή του στους υφιστάμενους χώρους που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα.
3.   Η έλλειψη ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα για το Λιμεναρχείο, προβλέπονται: 3 ανώτατοι αξιωματικοί και υπηρετεί 1, 5 ανώτεροι αξιωματικοί και υπηρετούν 3 (από τους οποίους οι δυο σε άλλοι ειδικότητα, δηλ. ουσιαστικά 1) και 8 υπαξιωματικοί και υπηρετούν 2.
4.  Η υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και στο Λιμενικό με το κλείσιμο Λιμενικών Σταθμών όπως του Αγίου Νικολάου Μάνης.
Τέλος ανέφεραν και τα εξής εργασιακά τους προβλήματα:
1.  Τις επικείμενες αλλαγές στο μισθολόγιο που θα τους καθηλώνει για πολλά χρόνια στον ίδιο βαθμό και άρα χωρίς μισθολογικές αυξήσεις.
2.  Το χρόνιο πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης λόγω μη έγκαιρης πληρωμής των ιατρών και των φαρμακείων, με αποτέλεσμα κανένας ιατρός και φαρμακείο να μην δέχεται να γράψει ή να εκτελέσει αντίστοιχα συνταγές για το ταμείο τους.
Ο Θανάσης Πετράκος ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν, την ώρα που το έργο του Λιμενικού Σώματος αυξάνεται, να καταργούνται 2.000 οργανικές θέσεις. Τόνισε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο και να γίνει αστυνόμευση της θαλάσσιας και παράκτιας περιοχής με αυτά τα ανεπαρκή μέσα. Επιβάλλεται επομένως άμεσα το Υπουργείο να διαθέσει ένα μεγάλο σκάφος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσει το έργο του. Για τις μεταθέσεις του προσωπικού τόνισε ότι είναι αδιανόητο να μην υπάρξουν στο νέο Π.Δ. αντικειμενικά κριτήρια και να γίνεται μια προσπάθεια εκφοβισμού με την απειλή της μετάθεσης. Επίσης ανέφερε ότι είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη για το προσωπικό του Λιμενικού. Τέλος ο Θανάσης Πετράκος δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων».