Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014 00:00

Μπετόν στην κοίτη του Νέδοντα

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΚ 
Ξεκίνησε η αποκατάσταση της τσιμεντένιας κοίτης του Νέδοντα, στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί σχισμές, με κίνδυνο να ξηλωθούν μεγάλα κομμάτια, τόσο στο ανοιχτό όσο και στο καλυμμένο τμήμα του χειμάρρου που διασχίζει την Καλαμάτα…

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΚ 
Ξεκίνησε η αποκατάσταση της τσιμεντένιας κοίτης του Νέδοντα, στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί σχισμές, με κίνδυνο να ξηλωθούν μεγάλα κομμάτια, τόσο στο ανοιχτό όσο και στο καλυμμένο τμήμα του χειμάρρου που διασχίζει την Καλαμάτα…

Πρόκειται για παρέμβαση της ΔΕΥΑΚ που έχει αντιπλημμυρικό σκοπό. Η αποκατάσταση της κοίτης ξεκίνησε το βορεινό κομμάτι του Νέδοντα, ενώ οι σχισμές στο καλυμμένο τμήμα του ποταμού, κάτω από το βόρειο πάρκινγκ, γίνονται με μικρό φορτωτή.
Όπως μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Καμβυσίδης, στο καλυμμένο τμήμα δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και οι σχισμές ή οι γούβες είναι λίγες.
Στ.Μ.