Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 00:00

Επανασυστήνεται ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
Την κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού αλλά και την επανασύσταση του Αθλητικού Οργανισμού ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος για τα διοικητικά του Δήμου και πρόεδρος της «Φάρις», Θανάσης Ηλιόπουλος…

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
Την κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού αλλά και την επανασύσταση του Αθλητικού Οργανισμού ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος για τα διοικητικά του Δήμου και πρόεδρος της «Φάρις», Θανάσης Ηλιόπουλος…

Επίσης ανήγγειλε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος, αν και φτιάχτηκε μόλις πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, από τη σημερινή δημοτική αρχή, περιλαμβάνει ένα κάρο Διευθύνσεις (11, ενώ με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που καταργήθηκε ήταν 12) και περισσότερα από 30 Τμήματα, κάτι που προκαλεί δυσλειτουργία και επιβαρύνει το Δήμο με διοικητικό και οικονομικό κόστος.
«Με στόχο το συμμάζεμα των νομικών προσώπων που θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας και καλύτερη οργάνωση και παροχή των σχετικών υπηρεσιών στους δημότες, προχωράμε σε μια αναδιάρθρωση των νομικών προσώπων, σε συνδυασμό και με την επιγενόμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας», είπε ο Θανάσης Ηλιόπουλος.
Η αρχή, συνέχισε, γίνεται με την κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού, στον οποίο υπάγονται οι Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΑΠΗ, ο Αθλητικός Φορέας. Ο κ. Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι η συγχώνευση όλων αυτών των οργανισμών σε ένα νομικό πρόσωπο είχε επιβληθεί ουσιαστικά από τον Καλλικράτη.
Το προσωπικό του Φορέα θα μεταφερθεί στο Δήμο Καλαμάτας, ενώ ο Αθλητικός Οργανισμός που θα επανασυσταθεί θα είναι υπεύθυνος για τις αθλητικές δραστηριότητες, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τη λειτουργία και τη συντήρηση των αθλητικών χώρων.
Οι αθλητικοί χώροι δεν θα ανήκουν στον Οργανισμό αλλά στο Δήμο, ο oποίος θα τους παραχωρήσει με χρησινάδεια. Επίσης ο Οργανισμός θα χρηματοδοτείται με 480.000 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών, συν 170.000 ευρώ από το Δήμο Καλαμάτας, αθροιστικά δηλαδή με 650.000 ευρώ το χρόνο.
Στ.Μ.