Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 00:00

Διστάζει η Ν.Ε. του ΤΕΕ να πει ονόματα για τις απευθείας αναθέσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 
Υπάρχει ζήτημα με τις απευθείας αναθέσεις έργων από δημάρχους της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο ωστόσο εξέδωσε διστακτική ανακοίνωση για το πρόβλημα, αποφεύγοντας μάλιστα να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα και περιπτώσεις…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 
Υπάρχει ζήτημα με τις απευθείας αναθέσεις έργων από δημάρχους της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο ωστόσο εξέδωσε διστακτική ανακοίνωση για το πρόβλημα, αποφεύγοντας μάλιστα να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα και περιπτώσεις…

Ειδικότερα, η Ν.Ε. του ΤΕΕ μιλάει απλά για «φαινόμενα στην περιοχή μας που αφήνουν ερωτηματικά για τις προθέσεις της Διοίκησης», όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις.
Η Ν.Ε. του ΤΕΕ συζήτησε και επικαιροποίησε τις θέσεις της, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, για τα θέματα που αφορούν την εκπόνηση και ανάθεση μελετών από Δήμους και άλλους φορείς του Δημοσίου. Στην ανακοίνωση, που υπογράφεται από την πρόεδρο της Ν.Ε., Αναστασία Κυριακοπούλου και η οποία απεστάλη και στους έξι δημάρχους της Μεσσηνίας, τονίζεται ότι η θέση της επιτροπής είναι: «Η εφαρμογή του Ν. 3316/2005 με την «ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος» έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος ανταγωνισμός, να αξιολογούνται οι συμμετέχοντες και εν τέλει να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.
Να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του Ν. 3316/2005 για απευθείας αναθέσεις μελετών εφ’ όσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προυποθέσεις με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 10) είτε με συμφωνίες πλαίσιο (άρθρο 8), είτε με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (άρθρο 9). Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων απαιτεί τη σύνταξη πραγματικού προϋπολογισμού, τη σαφή οριοθέτηση του φυσικού αντικειμένου με την αποφυγή των εικονικών κατατμήσεων, και προϋποθέτει την έγκαιρη κατάρτιση προγράμματος μελετών από τους Δήμους.  
Η απευθείας ανάθεση μελετών με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με νομοθετικό πλαίσιο διαφορετικό των διατάξεων του Ν. 3316/2005 αποτελεί μία κατ’ εξαίρεση διαδικασία η οποία απαραίτητα θα πρέπει να αιτιολογείται ως προς την αναγκαιότητα της και να τεκμηριώνεται ως προς την κατάσταση του κατ’ επείγοντος. Ειδικότερα σήμερα, οι κακές οικονομικές συνθήκες Δήμων και Τεχνικού κόσμου σε συνδυασμό με την αύξηση των ορίων του μελετητικού πτυχίου Α τάξης επιβάλλουν με κάθε τρόπο να περιοριστεί η στρεβλή χρήση του δικαιώματος απευθείας αναθέσεων με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία λύση και οπωσδήποτε όταν εφαρμόζεται να διασφαλίζεται η διαφάνεια με την γνωστοποίηση του φυσικού αντικειμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα των Δήμων. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίζονται έντυπες προσφορές με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος για τους φορείς του Δήμου και η ανάθεση θα γίνεται με κριτήρια διαφάνειας.
Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ δεν μπορεί ν’ αγνοήσει φαινόμενα στην περιοχή μας που αφήνουν ερωτηματικά για τις προθέσεις της Διοίκησης.
Στα πλαίσια αυτά αποφασίζουμε να επαναδιατυπώσουμε τις πάγιες θέσεις μας σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και να δηλώσουμε ότι το ΤΕΕ είναι πάντα διαθέσιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις, όπως άλλωστε οφείλει ως επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας».