Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2014 00:00

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Συλλόγων Γονέων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας προέκυψε μετά την ανακατανομή αξιωμάτων που έγινε σε συνεδρίαση στις 3 Νοεμβρίου...

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας προέκυψε μετά την ανακατανομή αξιωμάτων που έγινε σε συνεδρίαση στις 3 Νοεμβρίου...

Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής: Πρόεδρος Μακρής Ευστάθιος, αντιπρόεδρος Αργυρόπουλος Αναστάσιος, γεν. γραμματέας Λαγωνικάκου Ναυσικά, ταμίας Παυλικάκη Χαρίκλεια (Χάρις), ειδ. γραμματέας Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη, μέλη Σπυρέα Σταυρούλα και Κουρέτας Γεώργιος.
Η θητεία των παραπάνω μελών του Δ.Σ. της Ένωσης λήγει στις 16 Μαρτίου 2016.