Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Μισό εκατομμύριο ευρώ για επισκευές στο Πολυκλαδικό της Καλαμάτας

Από παλιότερη επίσκεψη του δημάρχου Καλαμάτας στο γυμναστήριο του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Από παλιότερη επίσκεψη του δημάρχου Καλαμάτας στο γυμναστήριο του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου

ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
Τη διαβεβαίωση ότι θα χρηματοδοτηθεί η επισκευή του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές φθορές από το πέρασμα του χρόνου ενώ από την αρχή είχαν διαπιστωθεί και κακοτεχνίες, πήρε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, από τον…

ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
Τη διαβεβαίωση ότι θα χρηματοδοτηθεί η επισκευή του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές φθορές από το πέρασμα του χρόνου ενώ από την αρχή είχαν διαπιστωθεί και κακοτεχνίες, πήρε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, από τον…

…διευθύνοντα σύμβουλο της Κτηριακές Υποδομές ΑΕ (πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) Ηρακλή Δρούλια.
Μάλιστα συμφωνήθηκε να ετοιμαστεί άμεσα η μελέτη από την εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο, και το έργο της αποκατάστασης να δημοπρατηθεί σχεδόν σε ένα μήνα.
Το κόστος του έργου θα ανέλθει στις 500.000 ευρώ περίπου.
Επίσης, συμφωνήθηκε να στεγασθεί το 11ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας σε λυόμενο βαρέως τύπου, το οποίο θα εγκατασταθεί επί οικοπέδου που βρίσκεται εντός του χώρου του 13ου Δημοτικού Σχολείου, βορείως του Νηπιαγωγείου που υπάρχει και λειτουργεί εκεί.