Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων για τον πλημμυρισμένο αρχαιολογικό χώρο

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
Μηχάνημα που θα ρουφήξει τα νερά, θα τοποθετήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, προκειμένου να «στραγγίξει» ο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος των Ακοβίτικων, στην Καλαμάτα. Επιπλέον, η Υπηρεσία αναγγέλλει την εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και προστασία του… 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
Μηχάνημα που θα ρουφήξει τα νερά, θα τοποθετήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, προκειμένου να «στραγγίξει» ο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος των Ακοβίτικων, στην Καλαμάτα. Επιπλέον, η Υπηρεσία αναγγέλλει την εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και προστασία του…

…αρχαιολογικού χώρου.
Με αφορμή την επιστολή του τοπικού συμβούλου του Ασπροχώματος, Νίκου Χριστόπουλου, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Ο αρχαιολογικός χώρος στα Ακοβίτικα αποκαλύφθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία τη δεκαετία του ’70, με τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών στο πλαίσιο τεχνικού έργου για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.  Περιλαμβάνει τα κτηριακά κατάλοιπα Ιερού αφιερωμένου στον Ποσειδώνα (900-350 π.Χ.) και τα κτήρια με διαδρόμους Α και Β, τα επονομαζόμενα ως «Μέγαρα» της πρώιμης ελλαδικής εποχής (2650-2200 π.Χ.). Η νεοσυσταθείσα Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η οποία είναι αρμόδια για τον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο έχει ως πρωταρχικό μέλημά της την προστασία και προβολή του. Για το λόγο αυτό ενέταξε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της για το 2015 μελέτη ανάδειξης και γενικότερης προστασίας του. Ωστόσο, λόγω της άμεσης γειτνίασης του αρχαιολογικού χώρου με τον ποταμό Άρι και της ανόδου της στάθμης του ποταμού μετά από έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, η απορροή των υδάτων από τον ανεσκαμμένο χώρο καθίσταται αδύνατη. Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων η Εφορεία μας θα τοποθετήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες σύστημα απάντλησης υδάτων».