Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Και πέμπτη παράταση για το νέο Δημαρχείο Καλαμάτας!

ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
Νέα παράταση, την πέμπτη κατά σειρά, παίρνει το έργο του νέου Δημαρχείου στο παλιό Νοσοκομείο. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου ορίζεται η…

ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
Νέα παράταση, την πέμπτη κατά σειρά, παίρνει το έργο του νέου Δημαρχείου στο παλιό Νοσοκομείο. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου ορίζεται η…

…14 Μάρτη 2015.
Με αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία «ΑΕΤΕΘ.Α.Ε.» ζητάει παράταση μέχρι τις 14 Απρίλη για σειρά λόγων και ειδικότερα επειδή λόγω των βροχοπτώσεων ήταν αδύνατο να εκτελεστούν εργασίες, επειδή οι εργάτες συμμετείχαν στην απεργία της ΓΣΕΕ και επειδή έπρεπε να γίνουν νέες εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση γεωθερμίας αλλά και με εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί παράταση διάρκειας τριών μηνών αντί τεσσάρων που ζητάει η ανάδοχος εταιρεία.
Σημειώνεται ότι το έργο δημοπρατήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, η ανάδοχος προσέφερε έκπτωση ύψους 51,27%, η σύμβαση υπογράφηκε στις 23 Δεκέμβρη 2011 και η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν στις 23 Δεκέμβρη 2013. Το κόστος του έργου θα ανέλθει συνολικά στα 3.350.000 ευρώ.
Εν τω μεταξύ ο ανάδοχος σε ένστασή του υποστηρίζει ότι η μελέτη του έργου του επέβαλε να εγκαταστήσει συγκεκριμένο σύστημα (κατακόρυφο σύστημα κλειστής γεώτρησης της γεωθερμίας), το οποίο έχει το μονοπώλιο στην αγορά. «Το συγκεκριμένο σύστημα, λόγω έλλειψης ανταγωνισμού από άλλες εταιρείες, η εταιρεία «REHAU» το προμηθεύει στην αγορά σε πολύ υψηλές τιμές και εν τέλει απαγορευτικές για την εκτέλεση της εργολαβίας. Υπενθυμίζουμε ότι η εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων στις διακηρύξεις σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα προϊόντα απαγορεύεται αυστηρά τόσο από τις διατάξεις του Εθνικού Δικαίου όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία», υποστηρίζει ο ανάδοχος, που με ένστασή του ζήτησε να αποζημιωθεί με 55.000 για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος.
Ωστόσο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την απόρριψη της ένστασης και του αιτήματος για την καταβολή της αποζημίωσης, ενώ επί της ουσίας απαντάει ότι ο ανάδοχος όφειλε να εκφράσει την ένστασή του για το «μονοπωλιακό σύστημα γεωεναλλάκτη» στο στάδιο του διαγωνισμού. Αντίθετα όμως, αντί για ένσταση, όταν κατέθεσε την προσφορά του κατέθεσε και τη δήλωση ότι «αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου…».
Στ.Μ.