Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015 17:05

Με δίμηνα και οκτάμηνα η καθαριότητα του Δήμου Καλαμάτας

ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ 
Την έγκριση πρόσληψης 47 ατόμων με σύμβαση δύο μηνών για την υπηρεσία καθαριότητας και αμαξοστασίου, θα ζητήσει ο δήμαρχος Καλαμάτας. Η υπηρεσία έχει ξεμείνει από μόνιμο προσωπικό και προκειμένου να ανταποκριθεί στο αντικείμενό της ζητάει να καλυφθούν τα κενά…

ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ 
Την έγκριση πρόσληψης 47 ατόμων με σύμβαση δύο μηνών για την υπηρεσία καθαριότητας και αμαξοστασίου, θα ζητήσει ο δήμαρχος Καλαμάτας. Η υπηρεσία έχει ξεμείνει από μόνιμο προσωπικό και προκειμένου να ανταποκριθεί στο αντικείμενό της ζητάει να καλυφθούν τα κενά…

Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, ο δήμαρχος αρχικά θα ζητήσει 47 άτομα με δίμηνη σύμβαση, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να είναι έτοιμα να αναλάβουν υπηρεσία άλλα 47 άτομα, με οκτάμηνη σύμβαση, όταν θα φύγουν όμως τα δίμηνα.
Ο Δήμος σημειώνει ότι «όσοι απασχοληθούν για δίμηνο δεν θα μπορούν να απασχοληθούν επί οκτάμηνο. Σημειώνεται πως λόγω πολλών συνταξιοδοτήσεων και απαγόρευσης προσλήψεων μονίμου προσωπικού, η Διεύθυνση αυτή αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη εργαζομένων».