Κυριακή, 01 Φεβρουαρίου 2015 16:27

Η θάλασσα "τρώει" τώρα και τη γεννήτρια της αποχέτευσης στη Μαντίνεια…

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 
Παρά τα έργα που έγιναν, ένα τμήμα της παραλίας της Μαντίνειας συνεχίζει να το τρώει η θάλασσα, δημιουργώντας πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι η θάλασσα έφτασε πλέον στη γεννήτρια του αντλιοστασίου του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης!...
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 
Παρά τα έργα που έγιναν, ένα τμήμα της παραλίας της Μαντίνειας συνεχίζει να το τρώει η θάλασσα, δημιουργώντας πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι η θάλασσα έφτασε πλέον στη γεννήτρια του αντλιοστασίου του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης!...

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, ενώ κάποιοι είναι και εκνευρισμένοι ή οργισμένοι, καθώς η θάλασσα συνεχίζει να καταστρέφει περιουσίες!
Τις τελευταίες ημέρες με τον αέρα και τη φουσκωμένη θάλασσα, το πρόβλημα της διάβρωσης στο σημείο πριν από τους προβόλους που κατασκευάστηκαν για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, έγινε μεγαλύτερο.
Η θάλασσα υποσκάπτει και πάλι το δρόμο σε ένα σημείο, με κίνδυνο να δημιουργηθούν σπηλαιώματα που θα προκαλέσουν προβλήματα όχι μόνο στο δρόμο και στην κίνηση των οχημάτων αλλά και στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης που έχει κατασκευαστεί κάτω απ’ αυτόν.
Το πιο άμεσο πρόβλημα πάντως είναι ότι η θάλασσα έφτασε τη γεννήτρια του αντλιοστασίου της αποχέτευσης. Κάτοικοι και επαγγελματίες ανησυχούν μη τυχόν και σταματήσει η λειτουργία της αποχέτευσης, κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα και στη λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην τοπική οικονομία.
Σε ό,τι αφορά τα παραλιακά καταστήματα, όλα έχουν πρόβλημα από το Τουριστικό μέχρι τους προβόλους. Η θάλασσα έχει φάει όλη σχεδόν την αμμουδιά, έχει γκρεμίσει υπαίθριες κατασκευές, ενώ συνεχίζει να ρίχνει και άλλα πεύκα!
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου που έγινε ήταν ύψους 1.400.000 ευρώ. Πάντως οι μηχανικοί αποφεύγουν να πουν εάν το έργο λειτουργεί αποτελεσματικά ή όχι. Αντίθετα ζητούν να δοθεί περισσότερος χρόνος προκειμένου να δείξει τι μπορεί να αποδώσει. Από την άλλη ωστόσο, όσο περνά ο χρόνος τόσο μεγαλώνουν τα προβλήματα.
Πάντως τόσο από το Δήμο Καλαμάτας, που είχε την ευθύνη του έργου όσο και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, που το χρηματοδότησε, θα πρέπει να επιδειχθεί ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να γίνει μια ενημέρωση στους κατοίκους και τους επαγγελματίες, που θεωρούν ότι οι αρμόδιοι μάλλον είναι αδιάφοροι.
Στ.Μ.